471 matches in 9 dictionaries. Details
feltölt (földdel)v
  1. bank up
   USA: bæ'ŋk ʌ'p UK: bæŋk ʌp
egyházi földeknoun
  1. church lands
   USA: tʃəː'tʃ læ'ndz UK: tʃəːtʃ lændz
bevet (földet)v
  1. stock
   USA: stɔ'k UK: stɔk
egész földfelületet behálózóadj
  1. global
   USA: gloʊ'bʌ·l UK: gloʊbl
domborműves földgömbexp
  1. embossed globe
   USA: e·mbɔː'st gloʊ'b UK: ɪmbɔst gloʊb
farmer, földművelőnoun
  1. farmer
   USA: fɔ'rməː· UK: fɑmər
fizikai földrajznoun
 1. geo
  1. physiography
   UK: fɪzɪɔgrəfiː
cserjékkel beültetett földnoun
  1. shrubbery
   USA: ʃrʌ'bəː·iː· UK: ʃrʌbəriː
egy darab földexp
  1. a tract of land
   USA: eɪ' træ'kt ʌ·v læ'nd UK: eɪ trækt ɔv lænd
  1. a plot of land
   USA: eɪ' plɔ't ʌ·v læ'nd UK: eɪ plɔt ɔv lænd
  1. a piece of land
   USA: eɪ' piː's ʌ·v læ'nd UK: eɪ piːs ɔv lænd
Földnoun
 1. astron
  1. e Erde
   'eːɐdə
   1. genitiveForm:
   2. Erde
földnoun
  1. literary old Lande
   'landə
  1. s Land
   'lant
   1. genitiveForm:
   2. Landes
   3. Lands
  1. r Grund
   'grʊnt
   1. genitiveForm:
   2. Grundes
   3. Grunds
  1. e Erde
   'eːɐdə
   1. genitiveForm:
   2. Erde
  1. gen r Boden
   'boːdən
   1. genitiveForm:
   2. Bodens
  1. r Acker
   'akɐ
   1. genitiveForm:
   2. Ackers
földalattinoun
 1. vasút
földalattiadj
föld alattiadj
földalatti fejtés (bánya)noun
(föld)birtoknoun
  1. Gut
   'guːt
  1. r Boden
   'boːdən
   1. genitiveForm:
   2. Bodens
  1. old r Besitz
   bə'zɪts
   1. pluralForm:
   2. Besitze
   1. genitiveForm:
   2. Besitzes
földbirtoknoun
földbirtokosnoun
földcsuszamlásnoun
  1. e Rufe
   'ruːfə
   1. pluralForm:
   2. Rufen
   1. genitiveForm:
   2. Rufe
földdarabnoun
  1. megművelhető e Scholle
   'ʃɔlə
   1. pluralForm:
   2. Schollen
   1. genitiveForm:
   2. Scholle
Report or add missing word to a dictionary...