471 matches in 9 dictionaries.
földközi-tengernoun
  1. s Mittelmeer
   1. pluralForm:
   2. Mittelmeere
   1. genitiveForm:
   2. Mittelmeeres
   3. Mittelmeers
földközi-tengeriadj
földmérésnoun
  1. e Vermessung
   fɛɐ'mɛsʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Vermessungen
   1. genitiveForm:
   2. Vermessung
földmûvelésnoun
  1. e Agrikultur
   agrikʊl'tuːɐ
  1. r Ackerbau
   1. genitiveForm:
   2. Ackerbaus
földmûvesnoun
  1. r Ackerbauer
   1. pluralForm:
   2. Ackerbauern
   1. genitiveForm:
   2. Ackerbauers
   3. Ackerbauern
földművelésnoun
 1. agr
  1. e Kultur
   kʊl'tuːɐ
   1. pluralForm:
   2. Kulturen
   1. genitiveForm:
   2. Kultur
  1. r Ackerbau
   1. genitiveForm:
   2. Ackerbaus
földművesnoun
  1. r Bauer
   'baʊɐ
   1. pluralForm:
   2. Bauern
   1. genitiveForm:
   2. Bauers
   3. Bauern
  1. r Ackerbauer
   1. pluralForm:
   2. Ackerbauern
   1. genitiveForm:
   2. Ackerbauers
   3. Ackerbauern
földnélküliadj
földnyelvnoun
  1. e Nase
   'naːzə
   1. pluralForm:
   2. Nasen
   1. genitiveForm:
   2. Nase
földosztásnoun
földrajznoun
  1. e Geographie
   geogra'fiː
   1. genitiveForm:
   2. Geographie
földrajziadj
a föld felszínenoun
felszántja a földetnoun
földnoun
  1. m sol
 1. electr
  1. figurative m carreau
Földnoun
földalattinoun
 1. gyorsvasút
  1. m métro
   informal
föld(birtok)noun
földbirtoknoun
(föld)birtoknoun
Report or add missing word to a dictionary...