471 matches in 9 dictionaries.
földrajzundef
földundef
  1. zolla
   tsz-ban
  1. literary sponda
 1. electr
  1. literary arena
föld-undef
 1. agr
  1. rare terraqueo
   terráqueo
  1. tellurico
   tsz: -ci tellúrico
Földundef
földnoun
Földnoun
  1. old literary tellure
   f
föld-adj
Föld-adj
földadókönyvundef
  1. N-Italien cadastro
   elav.
földalattiundef
földalattinoun
  1. metrò
   m inv
  1. metro
   f inv
földalattiadj
föld alattiundef
föld alattiadj
  1. sotterraneo
   sotterráneo
  1. ipogeo
   ipogéo
  1. old literary inferno
föld alatti barlangundef
föld alatti barlangnoun
 1. állaté
  1. old literary cuniculo
   0
 2. állaté
  1. cunicolo
   0 cunícolo
földbérlőundef
  1. fittavolo
   fittávolo
földbérlőnoun
  1. Tuscan pigionale
   m f
  1. old locato
   0
  1. literary fittaiuolo
   m
  1. literary rare fittaiolo
   m
föld beszakadásaundef
földbirtokundef
Report or add missing word to a dictionary...