COVID-19 Fight
125
matches in the
fülv
  1. tab
   USA: tæ'b UK: tæb
  1. shank
   USA: ʃæ'ŋk UK: ʃæŋk
  1. nib
   USA: nɪ'b UK: nɪb
  1. lug
   USA: lʌ'g UK: lʌg
  1. handle
   USA: hæ'ndʌ·l UK: hændl
  1. Megfogta a vödör fogantyúját.
    1. He grasped the handle of the bucket.
  2. Mosogatás közben letörtem a bögre fülét.
    1. I broke the handle of the mug while doing the washing-up.
  3. Lenyomta a kilincset és belépett a szobába.
    1. He turned the handle of the door and walked in the room.
  1. flappers
   USA: flæ'pəː·z UK: flæpəz
  1. informal flap
   USA: flæ'p UK: flæp
  1. ear
   USA: iː'r UK: ɪər
  1. Egyik fülén be, a másikon ki.
 1. techn
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
  1. bail
   USA: beɪ'l UK: beɪl
fül-adj
  1. aural
   USA: ɔː'rʌ·l UK: ɔːrəl
fül általadv
  1. aurally
   UK: ɔːrəliː
fülbajnoun
  1. aural ailment
   USA: ɔː'rʌ·l eɪ'lmʌ·nt UK: ɔːrəl eɪlmənt
fülbemászóadj
  1. melodious
   USA: mʌ·loʊ'diː·ʌ·s UK: mɪloʊdɪəs
  1. catchy
   USA: kæ'tʃiː· UK: kætʃiː
fülbemászó (állat)noun
  1. earwig
   UK: ɪəwɪg
fülbemászóbogárnoun
  1. earwig
   UK: ɪəwɪg
fülbevalónoun
  1. pendant
   USA: pe'ndʌ·nt UK: pendənt
  1. earrings
   USA: iː'rɪ·ŋz UK: ɪərɪŋz
  1. earring
   USA: iː'rɪ·ŋ UK: ɪərɪŋ
  1. ear-ring
   USA: iː'rɪ·ŋ UK: ɪərɪŋ
  1. ear-drop
   UK: ɪədrɔp
  1. ear rings
   USA: iː'r rɪ'ŋz UK: ɪər rɪŋz
  1. drop earrings
   USA: drɔ'p iː'rɪ·ŋz UK: drɔp ɪərɪŋz
fülbélyegnoun
 1. agr
  1. earmark
   USA: iː'rmɔ"rk UK: ɪəmɑk
fülcimpanoun
  1. lobe
   USA: loʊ'b UK: loʊb
  1. earlobes
   UK: ɪəloʊbz
  1. earlobe
   UK: ɪəloʊb
fülcsengésnoun
  1. tingling
   USA: tɪ'ŋglɪ·ŋ UK: tɪŋglɪŋ
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
füldugónoun
  1. ear-plug
   USA: iː'rplʌ"g UK: ɪəplʌg
füldvezetéknoun
fülecskenoun
 1. zool
  1. ear
   USA: iː'r UK: ɪər
füleknoun
  1. flappers
   USA: flæ'pəː·z UK: flæpəz
fülelv
  1. keep one's ear open
   USA: kiː'p wʌ'nz iː'r oʊ'pʌ·n UK: kiːp wʌnz ɪər oʊpən
fülem hallatáraexp
  1. in my hearing
   USA: ɪ'n maɪ' hɪ'rɪ·ŋ UK: ɪn maɪ hɪərɪŋ
fülembe jutott hogyexp
  1. it has come to my ear that
   USA: ʌ·t hʌ·z kʌ'm tʌ· maɪ' iː'r ðʌ·t UK: ɪt hæz kʌm tuː maɪ ɪər ðət
fülemülenoun
  1. nightingale
   USA: naɪ'tɪ·ŋgeɪ·l UK: naɪtɪŋgeɪl
  1. bulbul
   UK: bʊlbʊl
fülemüle csattogásaexp
  1. jug of the nightingale
   USA: ʤʌ'g ʌ·v ðiː· naɪ'tɪ·ŋgeɪ·l UK: ʤʌg ɔv ðiː naɪtɪŋgeɪl
Report or add missing word to a dictionary...