COVID-19 Fight
fair1 USA: fe'r UK: feər
  1. Some of us must go to the next Brighton fair, and buy half a dozen pigs.
    1. A legközelebbi brightoni vásáron egy fél tucat sertést kellene vennünk.
fair2 2.2 USA: fe'r UK: feər
 1. 6.3
  1. They say the lady is virtuous and fair.
    1. Azt mondják, a hölgy erényes és szép.
fair3 USA: fe'r UK: feər
   1. Rome would have given her a fair trial, and that was all that her cause needed.
     1. Róma becsületes tárgyalást biztosítana - és ügyében csak erre lenne szükség.
   2. It's not fair on me to make me do all the work.
     1. Nem tisztességes velem szemben, hogy minden munkát nekem kell megcsinálni.
   3. I think it is a fair price for this product.
     1. Véleményem szerint ez korrekt ár ezért a termékért.
   4. It was a fair fight.
     1. Sportszerű küzdelem volt.
   1. It's not fair that she's allowed to go and I'm not!
     1. Nem igazságos, hogy őt elengeditek, engem pedig nem!
  1. In the family we are all dark, except my brother who is fair.
    1. A családunkban mindenkinek sötét haja van, kivéve a bátyámat aki szőke.
  2. Nordic race people are fair-skinned.
    1. Az északi rasszba tartozó emberek világosbőrűek.
  1. She's got a fair chance of winning.
    1. Elég jó esélye van nyerni.
  2. I was fair at maths all through the high-school years, but it was never my thing.
    1. A gimiben végig közepes voltam matekból, de ez a tágy sosem volt a zsánerem.
  3. We've had a fair amount of rain this summer.
    1. Meglehetősen sok eső esett a nyáron.
  4. I hope for fair weather for our picnic on Sunday.
    1. Remélem derült idő lesz a vasárnapi piknikhez.
  1. It's not fair that she's allowed to go and I'm not!
    1. Nem igazságos, hogy őt elengeditek, engem pedig nem!
fair4 USA: fe'r UK: feər
  1. We might buy from them, as they proposed us with a fair offer.
    1. Lehet hogy tőlük fogunk vásárolni, mivel igen kedvező ajánlattal kerestek meg minket.
fair copy13 USA: fe'r kɔ'piː· UK: feər kɔpiː
fair game13 USA: fe'r geɪ'm UK: feər geɪm
fair hearing13 USA: fe'r hɪ'rɪ·ŋ UK: feər hɪərɪŋ
fair mark13 USA: fe'r mɔ'rk UK: feər mɑk
fair name1 USA: fe'r neɪ'm UK: feər neɪm
fair number13 USA: fe'r nʌ'mbəː· UK: feər nʌmbər
fair sex1 USA: fe'r se'ks UK: feər seks
fair speeches13 USA: fe'r spiː'tʃʌ·z UK: feər spiːtʃɪz
fair weather13 USA: fe'r we'ðəː· UK: feər weðər
fair wind13 USA: fe'r wɪ'nd UK: feər wɪnd
fairground1 USA: fe'rgraʊ"nd UK: feəgraʊnd
fair-ground1 USA: fe'rgraʊ"nd UK: feəgraʊnd
fair-haired3
fairing1 UK: feərɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...