34 matches in 11 dictionaries. Details
faképnél hagyv
  1. informal skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
  1. jilt
   USA: ʤɪ'lt UK: ʤɪlt
  1. bilk
   USA: bɪ'lk UK: bɪlk
faképnél hagyja az egész ügyetexp
  1. cut the whole business
   USA: kʌ't ðiː· hoʊ'l bɪ'znʌ·s UK: kʌt ðiː hoʊl bɪznəs
faképnél hagy vkitv
  1. rat on sy
   USA: ræ't ɔ'n saɪ'
  1. leave sy high and dry
   USA: liː'v saɪ' haɪ' ʌ·nd draɪ'
fakéreg (növ)noun
  1. bark
   USA: bɔ'rk UK: bɑk
szárított fakéregtekercsnoun
  1. quill
   USA: kwɪ'l UK: kwɪl
fakéregnoun
fakerítésnoun
faképnél hagyv
  1. plaquer
   informal
  1. planquer
   informal
  1. informal camper
fakéregnoun
 1. bot
  1. m cortex
   Lat
kis fakeresztundef
fakéregundef
fakéregnoun
  1. literary cortice
   m córtice
  1. corteccia
   m cortéccia
fakéreg alatt élőundef
  1. corticicolo
   corticícolo
marokfogó fakesztyűundef
faképnél hagyásundef
fakéregnoun
fakereskedelemnoun
Report or add missing word to a dictionary...