COVID-19 Fight
fejlődik2
  1. shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
  1. progress
   USA: proʊ·gre's UK: proʊgres
  1. 1.1 exfoliate
   USA: e·ksfoʊ'liː·eɪ·t UK: eksfoʊlɪeɪt
  1. develop
   USA: dɪ·ve'lʌ·p UK: dɪveləp
  1. come along
   USA: kʌ'm ʌ·lɔː'ŋ UK: kʌm əlɔŋ
fejlődik2
  1. develop
   USA: dɪ·ve'lʌ·p UK: dɪveləp
fejlődik (jobbá válik)2
  1. improve
   USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
jól fejlődik2
  1. come on
   USA: kʌ'm ɔ'n UK: kʌm ɔn
szellemileg fejlődik2
  1. intellectualize
   UK: ɪntɪlektjʊəlaɪz
szépen fejlődik a kisbaba13
  1. the baby is coming on well
   USA: ðiː· beɪ'biː· ʌ·z kʌ'mɪ·ŋ ɔ'n we'l UK: ðiː beɪbiː ɪz kʌmɪŋ ɔn wel
javít, fejlődik, fejleszt2
  1. improve
   USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
Report or add missing word to a dictionary...