COVID-19 Fight
46 matches in 8 dictionaries. Details
felügyelet1
  1. watch
   USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
  1. surveillance
   USA: səː·veɪ'lʌ·ns UK: səːveɪləns
  1. supervision
   USA: suː"pəː·vɪ'ʒʌ·n UK: suːpəvɪʒn
  1. superintendence
   UK: suːpərɪntendəns
  1. oversight
   USA: oʊ'vəː·saɪ"t UK: oʊvəsaɪt
  1. observing
   USA: ʌ·bzəː'vɪ·ŋ UK: əbzəːvɪŋ
  1. lookout
   USA: lʊ'kaʊ"t UK: lʊkaʊt
  1. custody
   USA: kʌ'stʌ·diː· UK: kʌstədiː
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
felügyelete alá tartozik13
  1. have control over
   USA: hæ'v kʌ·ntroʊ'l oʊ'vəː· UK: hæv kəntroʊl oʊvər
felügyelete alatt tart2
  1. have in tow
   USA: hæ'v ɪ'n toʊ' UK: hæv ɪn toʊ
felügyelete/őrizete alatt13
  1. under the eye of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· aɪ' ʌ·v UK: ʌndər ðiː aɪ ɔv
felügyeleti3
  1. supervisory
   USA: suː"pəː·vaɪ'zəː·iː· UK: suːpəvaɪzəriː
felügyeleti körlet1
  1. 6 beat
   USA: biː't UK: biːt
rendőri felügyelet alatt13
  1. under police supervision
   USA: ʌ'ndəː· pʌ·liː's suː"pəː·vɪ'ʒʌ·n UK: ʌndər pəliːs suːpəvɪʒn
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába 13
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. 13
felügyeletnoun
  1. e Überwachung
   1. pluralForm:
   2. Überwachungen
   1. genitiveForm:
   2. Überwachung
  1. e Inspektion
   ɪnʃpɛk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Inspektionen
   1. genitiveForm:
   2. Inspektion
  1. e Beaufsichtigung
   1. pluralForm:
   2. Beaufsichtigungen
   1. genitiveForm:
   2. Beaufsichtigung
  1. e Aufsicht
   1. pluralForm:
   2. Aufsichten
   1. genitiveForm:
   2. Aufsicht
felügyelet1
  1. ház-, háztartás- h gouvernement
felügyelet
 1. technikai
felügyelet alatt állóundef
felügyeletet ellátó hatósági személyundef
 1. ókori Görögország
  1. episcopo
   epíscopo
felügyeletiundef
felügyeleti felelősségundef
 1. szülői, iskolai stb.
felügyeleti mulasztásundef
 1. szülői law
felügyelet mellett / alatt végzettundef
Report or add missing word to a dictionary...