COVID-19 Fight
64 matches in 9 dictionaries. Details
felbont2
  1. unfold
   USA: ʌ·nfoʊ'ld UK: ʌnfoʊld
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. dissolve
   USA: dɪ"zɔ'lv UK: dɪzɔlv
  1. 1.1 disintegrate
   USA: dɪ"sɪ'ntʌ·greɪ"t UK: dɪsɪntɪgreɪt
  1. break up
   USA: breɪ'k ʌ'p UK: breɪk ʌp
  1. break down
   USA: breɪ'k daʊ'n UK: breɪk daʊn
felbontani (részeire)2
felbontás1
  1. undoing
   USA: ʌ·nduː'ɪ·ŋ UK: ʌnduːɪŋ
 1. 66
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. A jó minőségű nyomtatás felbontása 300dpi.
    1. High print quality corresponds to a resolution of 300dpi.
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. dissociation
   USA: dɪ"soʊ"siː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪsoʊsɪeɪʃn
  1. decomposition
   USA: diː"kʌ·mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: diːkɔmpəzɪʃn
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
felbontatlan3
  1. unopened
   USA: ʌ·noʊ'pʌ·nd UK: ʌnoʊpənd
felbonthatatlan3
  1. indissoluble
   UK: ɪndɪsɔljʊbl
felbontja a szerződést (EU)13
  1. terminate the contract
   USA: təː'mʌ·neɪ"t ðiː· kʌ·ntræ'kt UK: təːmɪneɪt ðiː kɔntrækt
felbontja a szerződést (PHARE)13
  1. (to) terminate the contract
   USA: tʌ· təː'mʌ·neɪ"t ðiː· kʌ·ntræ'kt UK: tuː təːmɪneɪt ðiː kɔntrækt
felbontja az eljegyzést13
  1. engagement / break off an -
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt breɪ'k ɔː'f ʌ·n UK: ɪngeɪʤmənt breɪk ɔf ən
  1. break off an engagement
   USA: breɪ'k ɔː'f ʌ·n e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: breɪk ɔf ən ɪngeɪʤmənt
felbontóképesség1
  1. resolving power
   USA: riː·zɔ'lvɪ·ŋ paʊ'əː· UK: rɪzɔlvɪŋ paʊər
 1. 654|53 654|53
  1. definition
   USA: de"fʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: defɪnɪʃn
jegyességet felbont2
  1. break off an engagement
   USA: breɪ'k ɔː'f ʌ·n e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: breɪk ɔf ən ɪngeɪʤmənt
szálanként felbont2
  1. unravel
   USA: ʌ·nræ'vʌ·l UK: ʌnrævəl
szerződés felbontása (EU)13
  1. terminating of contract
   USA: təː'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ ʌ·v kʌ·ntræ'kt UK: təːmɪneɪtɪŋ ɔv kɔntrækt
szerződés felbontása (PHARE)13
  1. terminating a contract
   USA: təː'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ eɪ' kʌ·ntræ'kt UK: təːmɪneɪtɪŋ eɪ kɔntrækt
ajánlat felbontási ülés (EU)13
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
összetevőire való felbontás1
  1. deconvolution
   UK: diːkɔnvəluːʃn
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE)13
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
felbont2
 1. 677
  1. selyemszálakat dressieren
   drɛ'siːrən
felbont2
  1. zersetzen
   tsɛɐ'zɛtsən
  1. zerlegen
   tsɛɐ'leːgən
  1. trennen
   'trɛnən
  1. spalten
   'ʃpaltən
felbontás1
  1. e Zerlegung
   tsɛɐ'leːgʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Zerlegungen
   1. genitiveForm:
   2. Zerlegung
 1. 004
  1. e Auflösung
   1. pluralForm:
   2. Auflösungen
   1. genitiveForm:
   2. Auflösung
Report or add missing word to a dictionary...