COVID-19 Fight
felemelv
  1. upturn
   USA: ʌ'ptəː"n UK: ʌptəːn
  1. uprear
   UK: ʌprɪə
  1. UK uplift
   USA: ʌ'plɪ"ft UK: ʌplɪft
  1. take up
   USA: teɪ'k ʌ'p UK: teɪk ʌp
 1. psych
  1. sublime
   USA: sʌ·blaɪ'm UK: səblaɪm
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. rear
   USA: rɪ'r UK: rɪər
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. Olivér felemelte a gyertyát, és az ajtó felé nézett.
    1. Oliver raised the candle above his head: and looked towards the door.
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
  1. purchase
   USA: pəː'tʃʌ·s UK: pəːtʃəs
  1. pull up
   USA: pʊ'l ʌ'p UK: pʊl ʌp
  1. pick up
   USA: pɪ'k ʌ'p UK: pɪk ʌp
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. mark up
   USA: mɔ'rk ʌ'p UK: mɑk ʌp
  1. jack up
   USA: ʤæ'k ʌ'p UK: ʤæk ʌp
  1. hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
  1. heighten
   USA: haɪ'tʌ·n UK: haɪtn
  1. exalt
   USA: ɪ·gzɔː'lt UK: ɪgzɔːlt
  1. elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
  1. cast up
   USA: kæ'st ʌ'p UK: kɑst ʌp
  1. boost
   USA: buː'st UK: buːst
  1. Sh advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
felemel a magasbav
  1. throw up
   USA: θroʊ' ʌ'p UK: θroʊ ʌp
felemel; háborogexp
felemel vmitv
felemel (árat)v
  1. steepen
   UK: stiːpən
felemeli a fejétexp
  1. lift up one's head
   USA: lɪ'ft ʌ'p wʌ'nz he'd UK: lɪft ʌp wʌnz hed
felemelkedettadj
 1. geol
  1. upraised
   UK: ʌpreɪzd
  1. uplifted
   USA: ʌ'plɪ"ftʌ·d UK: ʌplɪftɪd
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
(fel)emelkedikv
felemelkedikv
  1. up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. lift off
   USA: lɪ'ft ɔː'f UK: lɪft ɔf
  1. go up
   USA: goʊ' ʌ'p UK: goʊ ʌp
  1. emerge
   USA: iː'məː·ʤ UK: ɪməːʤ
  1. literary old arise, arose, arisen
   USA: əː·aɪ'z əː·oʊ'z əː·ɪ'zʌ·n UK: əraɪz əroʊz ərɪzn
felemelkedveadj
  1. ascending
   USA: ʌ·se'ndɪ·ŋ UK: əsendɪŋ
felemelkedésnoun
  1. upheaval
   USA: ʌ·phiː'vʌ·l UK: ʌphiːvəl
  1. rising
   USA: raɪ'zɪ·ŋ UK: raɪzɪŋ
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. a római birodalom felemelkedése
    1. the rise of the Roman Empire
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. lift-off
   USA: lɪ'ftɔː"f UK: lɪftɔːf
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
  1. ascent
   USA: ʌ·se'nt UK: əsent
  1. ascension
   USA: ʌ·se'nʃʌ·n UK: əsenʃn
felemelkedő mozgásnoun
 1. naut
  1. send
   USA: se'nd UK: send
felemel,kiemel, a levegobe emelnoun
  1. airlift
   USA: e'rlɪ"ft UK: eərlɪft
felemeltadj
  1. upraised
   UK: ʌpreɪzd
  1. uplifted
   USA: ʌ'plɪ"ftʌ·d UK: ʌplɪftɪd
  1. raised
   USA: reɪ'zd UK: reɪzd
felemelt fizetésexp
  1. augmented pay
   USA: ɔ·gme'ntʌ·d peɪ' UK: ɔːgmentɪd peɪ
felemelt kézzelexp
  1. with upraised hand
   UK: wɪð ʌpreɪzd hænd
felemelt magasságúadj
 1. arch
  1. stilted
   USA: stɪ'ltʌ·d UK: stɪltɪd
(fel)emelésnoun
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
felemelésnoun
 1. music
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. raising
   USA: reɪ'zɪ·ŋ UK: reɪzɪŋ
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. figurative exaltation
   UK: egzɔːlteɪʃn
felemelőnoun
  1. uplifting
   USA: ʌ'plɪ"ftɪ·ŋ UK: ʌplɪftɪŋ
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. elevating
   USA: e'lʌ·veɪ"tɪ·ŋ UK: elɪveɪtɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...