COVID-19 Fight
58 matches in 9 dictionaries. Details
felfüggesztv
  1. suspend
   USA: sʌ·spe'nd UK: səspend
  1. A cég néhány hónapra felfüggeszti autógyártását a pénzügyi válság miatt.
    1. The company suspends car manufacturing for several months due to the financial crisis.
 1. law
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
  1. leave in abeyance
   USA: liː'v ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: liːv ɪn əbeɪəns
 2. relig
  1. inhibit
   USA: ɪ"nhɪ'bʌ·t UK: ɪnhɪbɪt
  1. defer
   USA: dʌ·fəː' UK: dɪfəːr
felfüggeszt, beszüntetv
  1. suspend
   USA: sʌ·spe'nd UK: səspend
felfüggeszt, bevon; elhalasztv
  1. suspend
   USA: sʌ·spe'nd UK: səspend
felfüggesztésnoun
  1. suspension
   USA: sʌ·spe'nʃʌ·n UK: səspenʃn
  1. suspense
   USA: sʌ·spe'ns UK: səspens
 1. law
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
  1. hanging
   USA: hæ'ŋgɪ·ŋ UK: hæŋɪŋ
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
felfüggesztéssel sújtv
 1. relig
  1. inhibit
   USA: ɪ"nhɪ'bʌ·t UK: ɪnhɪbɪt
felfüggesztettadj
  1. suspended
   USA: sʌ·spe'ndʌ·d UK: səspendɪd
  1. pendent
   UK: pendənt
  1. overhead
   USA: oʊ'vəː·he'd UK: oʊvəhed
felfüggeszti az üléstv
  1. US recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
felfüggesztveexp
  1. in abeyance
   USA: ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: ɪn əbeɪəns
ideiglenes felfüggesztésnoun
ítélet felfüggesztésexp
  1. arrest of judgement
   USA: əː·e'st ʌ·v ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ərest ɔv ʤʌʤmənt
halálbüntetés felfüggesztésenoun
  1. reprieve
   USA: riː·priː'v UK: rɪpriːv
mélyálom, felfüggesztett életműködés, hibernációexp
  1. suspended animation
   USA: sʌ·spe'ndʌ·d æ"nʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: səspendɪd ænɪmeɪʃn
halálbüntetését felfüggesztiv
  1. reprieve
   USA: riː·priː'v UK: rɪpriːv
hintó felfüggesztő szíjazatanoun
 1. arch
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
pilon, felfüggesztő tartónoun
  1. pylon
   USA: paɪ'lɔ"n UK: paɪlɔn
szabályt (ideiglenesen) felfüggesztv
  1. waive a rule
   USA: weɪ'v eɪ' ruː'l UK: weɪv eɪ ruːl
büntetés végrehajtását felfüggesztő határozatnoun
 1. law
  1. injunction
   USA: ɪ"nʤʌ'ŋʃʌ·n UK: ɪnʤʌŋkʃn
felfüggesztv
 1. law
  1. utasítást, rendelkezést suspendieren
   zʊspɛn'diːrən
felfüggesztésnoun
  1. büntetőjog e Bewährung
   1. pluralForm:
   2. Bewährungen
   1. genitiveForm:
   2. Bewährung
Report or add missing word to a dictionary...