felhasználásnoun
  1. utilization
   USA: yuː"tʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: juːtɪlaɪzeɪʃn
  1. use
   USA: yuː'z UK: juːz
  1. exertion
   USA: ɪ·gzəː'ʃʌ·n UK: ɪgzəːʃn
  1. consumption
   USA: kʌ·nsʌ'mʃʌ·n UK: kənsʌmpʃn
  1. appropriation
   USA: ʌ·proʊ"priː·eɪ'ʃʌ·n UK: əproʊprɪeɪʃn
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
rossz felhasználásv
  1. misuse
   USA: mɪ"syuː's UK: mɪsjuːz
végső felhasználásexp
  1. end use
   USA: e'nd yuː'z UK: end juːz
- A Phare célkitűzéseinek egyik fontos végrehajtási eszköze a szakmai tapasztalatok és a szaktudás elterjesztése, a szakértői ismeretek hatékony felhasználása. (PHARE)noun
  1. know-how
   UK: noʊhaʊ
Report or add missing word to a dictionary...