COVID-19 Fight
22 matches in 9 dictionaries. Details
felhatalmazásnoun
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
 1. law
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. mandate
   USA: mæ'ndeɪ"t UK: mændeɪt
  1. license
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. licence
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. leave
   USA: liː'v UK: liːv
  1. Az eltávozás és a betegség napjai nem számítanak munkanapnak.
    1. Days of leave and sickness do not count as working days.
  2. Kaptál rá engedélyt, hogy ma délután idejöhess?
    1. Have you got leave to come here this afternoon?
  1. fiat
   USA: faɪ'æ·t UK: faɪæt
  1. empowerment
   USA: ɪ"mpaʊ'əː·mʌ·nt
  1. authorization
   USA: ɔː"θəː·ʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθəraɪzeɪʃn
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
  1. Kapott felhatalmazást, hogy kollégái nevében eljárjon.
    1. He was given authority to act on his colleagues' behalf.
  1. authorisation
   UK: ɔːθəraɪzeɪʃən
felhatalmazás nélkül beszél vmirőlv
  1. speak off the cuff
   USA: spiː'k ɔː'f ðiː· kʌ'f UK: spiːk ɔf ðiː kʌf
felhatalmazás nélküliadj
  1. unwarranted
   USA: ʌ·nwɔː'rʌ·ntʌ·d UK: ʌnwɔrəntɪd
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)exp
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE)exp
felhatalmazásnoun
  1. s Mandat
   man'daːt
   1. pluralForm:
   2. Mandate
   1. genitiveForm:
   2. Mandates
   3. Mandats
felhatalmazásnoun
felhatalmazásundef
felhatalmazásundef
felhatalmazásnoun
  1. facoltà
   f inv
felhatalmazásávalundef
felhatalmazás nélküliadj
teljeskörű felhatalmazással rendelkezőadj
korlátozás nélküli felhatalmazásundef
felhatalmazásnoun
felhatalmazásnoun
felhatalmazásnoun
felhatalmazáson alapuló határozat
felhatalmazáson alapuló irányelv
Report or add missing word to a dictionary...