COVID-19 Fight
66 matches in 9 dictionaries. Details
feliratv
  1. title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. petition
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: pɪtɪʃn
  1. lettering
   USA: le'təː·ɪ·ŋ UK: letərɪŋ
  1. letterhead
   USA: le'təː·he"d UK: letəhed
  1. legend
   USA: le'ʤʌ·nd UK: leʤənd
  1. label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
  1. inscription
   USA: ɪ"nskrɪ'pʃʌ·n UK: ɪnskrɪpʃn
  1. caption
   USA: kæ'pʃʌ·n UK: kæpʃn
feliratkozikv
  1. US register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. put down one's name
   USA: pʊ't daʊ'n wʌ'nz neɪ'm UK: pʊt daʊn wʌnz neɪm
feliratkozik várólistáraexp
  1. put down for
   USA: pʊ't daʊ'n frəː· UK: pʊt daʊn fəː
feliratkozik vmirev
felirat nélküliadj
  1. mute
   USA: myuː't UK: mjuːt
feliratos szalagnoun
 1. arts
  1. scroll
   USA: skroʊ'l UK: skroʊl
feliratot intézv
  1. petition
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: pɪtɪʃn
feliratot intéz vkihezv
  1. present a petition to sy
   USA: pəː·ze'nt eɪ' pʌ·tɪ'ʃʌ·n tʌ· saɪ'
feliratozv
  1. subtitle
   USA: sʌ'btaɪ"tʌ·l UK: sʌbtaɪtl
  1. label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
felirat szövegenoun
  1. legend
   USA: le'ʤʌ·nd UK: leʤənd
lobogó; feliratnoun
  1. banner
   USA: bæ'nəː· UK: bænər
magyarázó feliratnoun
  1. underline
   USA: ʌ'ndəː·laɪ"n UK: ʌndəlaɪn
  1. legend
   USA: le'ʤʌ·nd UK: leʤənd
ráfilmezett feliratexp
  1. superimposed title
   USA: suː"pəː·ʌ·mpoʊ'zd taɪ'tʌ·l UK: suːpərɪmpoʊzd taɪtl
tiltakozó feliratnoun
  1. old remonstrance
   UK: rɪmɔnstrəns
férfi mosdó (felirat)noun
  1. gents
   UK: ʤents
sziklába-vésés vagy feliratnoun
ez a felirataexp
  1. it bears the legend
   USA: ʌ·t be'rz ðiː· le'ʤʌ·nd UK: ɪt beəz ðiː leʤənd
feliratnoun
  1. vésett e Inschrift
   1. pluralForm:
   2. Inschriften
   1. genitiveForm:
   2. Inschrift
feliratnoun
 1. nem szinkronizált filmnél
  1. r Untertitel
   'ʊntɐtiːtəl
feliratnoun
  1. e Überschrift
   1. pluralForm:
   2. Überschriften
   1. genitiveForm:
   2. Überschrift
  1. r Titel
   'tiːtəl
   1. pluralForm:
   2. Titel
   1. genitiveForm:
   2. Titels
  1. e Schrift
   'ʃrɪft
   1. pluralForm:
   2. Schriften
   1. genitiveForm:
   2. Schrift
  1. e Rubrik
   ru'briːk
   1. pluralForm:
   2. Rubriken
   1. genitiveForm:
   2. Rubrik
  1. e Beschriftung
   bə'ʃrɪftʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Beschriftungen
   1. genitiveForm:
   2. Beschriftung
  1. e Aufschrift
   1. pluralForm:
   2. Aufschriften
   1. genitiveForm:
   2. Aufschrift
 1. law pol
  1. literary e Adresse
   a'drɛsə
   1. pluralForm:
   2. Adressen
   1. genitiveForm:
   2. Adresse
Report or add missing word to a dictionary...