COVID-19 Fight
63 matches in 9 dictionaries. Details
felmérv
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. tape
   USA: teɪ'p UK: teɪp
  1. take stock of
   USA: teɪ'k stɔ'k ʌ·v UK: teɪk stɔk ɔv
  1. survey
   USA: səː'veɪ" UK: səːveɪ
  1. Kiszállt az autóból hogy felmérje a kárt.
    1. He got out of the car to survey the damage.
  1. size up
   USA: saɪ'z ʌ'p UK: saɪz ʌp
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
  1. figurative gauge
   USA: geɪ'ʤ UK: geɪʤ
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. assess
   USA: ʌ·se's UK: əses
  1. Nem a vizsga az egyetlen módja annak, hogy egy diák képességeit felmérjük.
    1. Exams are not the only means of assessing a student's ability.
felmérésnoun
  1. weighing
   USA: weɪ'ɪ·ŋ UK: weɪɪŋ
 1. arch
  1. surveying
   USA: səː'veɪ"ɪ·ŋ UK: səveɪɪŋ
  1. survey
   USA: səː'veɪ" UK: səːveɪ
  1. Az iskola felmérést készített a gyerekek étkezési szokásairól.
    1. The school conducted a survey on children's eating habits.
  1. summing up
   USA: sʌ'mɪ·ŋ ʌ'p UK: sʌmɪŋ ʌp
  1. measuring
   USA: me'ʒəː·ɪ·ŋ UK: meʒərɪŋ
  1. measurement
   USA: me'ʒəː·mʌ·nt UK: meʒəmənt
felmérgesítv
  1. infuriate
   USA: ɪ"nfyʊ'riː·eɪ"t UK: ɪnfjʊərɪeɪt
felmérgesít vkitv
  1. make sy angry
   USA: meɪ'k saɪ' æ'ŋgriː·
felméri a helyzetetexp
  1. sum up the situation
   USA: sʌ'm ʌ'p ðiː· sɪ"tʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: sʌm ʌp ðiː sɪtʃʊeɪʃn
felméri vki képességeitv
felmérni az alapoktólv
  1. baseline
   USA: beɪ'slaɪ"n UK: beɪslaɪn
felmérőadj
  1. appraising
   USA: ʌ·preɪ'zɪ·ŋ UK: əpreɪzɪŋ
felmérő (teszt)noun
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
feltérképez, felmérnoun
  1. chart
   USA: tʃɔ'rt UK: tʃɑt
kiértékelés; felmérésnoun
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
elözetes felmérö tesztnoun
  1. pretest
   UK: prɪtest
(fel)becsül, értékel, felmérnoun
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
anyagi helyzet felmérésenoun
  1. means test
   USA: miː'nz te'st UK: miːnz test
  1. vermessen
   fɛɐ'mɛsən
  1. figurative übersehen
  1. messen
   'mɛsən
 1. geod
felmérésnoun
  1. e Umfrage
   1. pluralForm:
   2. Umfragen
   1. genitiveForm:
   2. Umfrage
  1. e Aufnahme
   'aʊfnaːmə
   1. pluralForm:
   2. Aufnahmen
   1. genitiveForm:
   2. Aufnahme
felmérgesítv
  1. biliárd fuchsen
   'fʊksən
felmérv
 1. egy területet
felmérv
Report or add missing word to a dictionary...