51 matches in 10 dictionaries. Details
felmondv
  1. US quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
  1. denounce
   USA: dʌ·naʊ'ns UK: dɪnaʊns
felmondásnoun
  1. resignation
   USA: re"zʌ·gneɪ'ʃʌ·n UK: rezɪgneɪʃn
  1. renunciation
   USA: rʌ·nʌ"nsiː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪnʌnsɪeɪʃn
  1. notice
   USA: noʊ'tʌ·s UK: noʊtɪs
  1. Tegnap beadtam a felmondásomat.
    1. I handed in my notice yesterday.
  1. notice to quit
   USA: noʊ'tʌ·s tʌ· kwɪ't UK: noʊtɪs tuː kwɪt
felmond; beletörödikv
  1. resign
   USA: riː·saɪ'n UK: rɪzaɪn
felmond (leckét)v
  1. repeat
   USA: riː·piː't UK: rɪpiːt
felmond vkinekv
  1. give notice to sy
   USA: gɪ'v noʊ'tʌ·s tʌ· saɪ'
szerződést felmondv
  1. abrogate
   USA: æ'brʌ·geɪ"t UK: æbrəgeɪt
az idegeim teljesen felmondták a szolgálatotexp
  1. my nerves are frayed off
   USA: maɪ' nəː'vz əː· freɪ'd ɔː'f UK: maɪ nəːvz ɑr freɪd ɔf
félmondatok (feladat neve)noun
felmondásnoun
  1. Bot
   'boːt
 1. mining
  1. e Abkehr
   'apkeːɐ
   1. genitiveForm:
   2. Abkehr
felmondhatóadj
felmondja a szolálatotv
  1. versagen
   fɛɐ'zaːgən
felmond vkinekexp
felmondásnoun
 1. bérleté
felmondásnoun
felmond vkinekv
felmondv
 1. szerződést
  1. wypowiadać umowę
   1. firstPersonSingular:
   2. wypowiadam
   1. thirdPersonSingular:
   2. wypowiada
   1. seeAlso:
  2. wypowiedzieć umowę
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. wypowiem
   1. thirdPersonSingular:
   2. wypowie
   1. seeAlso:
  3. wymówić umowę
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. wymówię
   1. thirdPersonSingular:
   2. wymówi
   1. seeAlso:
  4. wymawiać umowę
   1. firstPersonSingular:
   2. wymawiam
   1. thirdPersonSingular:
   2. wymawia
   1. seeAlso:
 2. munkaszerződést
  1. złożyć wypowiedzenie
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. złożę
   1. thirdPersonSingular:
   2. złoży
felmondásundef
 1. szerződésé
felmondundef
 1. szerződést, megállapodást
  1. rescindere
   rescíndere
  1. licenziare
   akinek: tárgyeset
 2. szerződést, megállapodást
 3. szerződést, megállapodást
  1. old disdicere
   disdícere
 4. szerződést megállapodást law
  1. dimissionare
   akinek: tárgyeset
 5. szerződést, megállapodást
 6. szerződést, megállapodást
  1. congedare
   akinek: tárgyeset
Report or add missing word to a dictionary...