COVID-19 Fight
19 matches in 6 dictionaries. Details
felszíniadj
  1. peripheral
   USA: pəː·ɪ'frʌ·l UK: pərɪfərəl
  1. facial
   USA: feɪ'ʃʌ·l UK: feɪʃl
  1. aboveground
   UK: əbʌvgraʊnd
felszíni bányaexp
  1. outcrop mine
   UK: aʊtkrɔp maɪn
felszíni fejtésexp
  1. work aboveground
   UK: wəːk əbʌvgraʊnd
felszíni öntözés (növ)exp
  1. surface irrigation
   USA: səː'fʌ·s ɪ"rʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: səːfɪs ɪrɪgeɪʃn
felszíni törésexp
  1. open fault
   USA: oʊ'pʌ·n fɔː'lt UK: oʊpən fɔːlt
felszíni víznoun
  1. surface water
   USA: səː'fʌ·s wɔː'təː· UK: səːfɪs wɔːtər
kis felszíni hullámnoun
  1. US riffle
   USA: rɪ'fʌ·l UK: rɪfl
felszíniadj
felszíni bánya
felszíni fejtés
felszíni sérülés
felszíni
  1. felszíni lelőhelyek/előfordulások
    1. -хни залежи
felszíni szállítás
felszíni vízelvezetés
felszíni víz védelme
Report or add missing word to a dictionary...