49 matches in 8 dictionaries. Details
felszabadít2
 1. 355
  1. 6.3 succour
   UK: sʌkər
  1. liberate
   USA: lɪ'bəː·eɪ"t UK: lɪbəreɪt
  1. free
   USA: friː' UK: friː
  1. franchise
   USA: fræ'ntʃaɪ"z UK: fræntʃaɪz
  1. extricate
   USA: e'kstrʌ·keɪ"t UK: ekstrɪkeɪt
 2. 93/94
  1. enfranchise
   USA: e·nfræ'ntʃaɪ"z UK: ɪnfræntʃaɪz
  1. emancipate
   USA: ʌ·mæ'nsʌ·peɪ"t UK: ɪmænsɪpeɪt
  1. derequisition
   UK: diːrekwɪzɪʃn
  1. affranchise
   UK: əfræntʃaɪz
felszabadítás1
 1. 355
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. liberation
   USA: lɪ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: lɪbəreɪʃn
 2. 93/94
  1. enfranchisement
   UK: ɪnfræntʃɪzmənt
  1. emancipation
   USA: ʌ·mæ"nsʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: ɪmænsɪpeɪʃn
  1. delivery
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: dɪlɪvəriː
felszabadítás (gyártott tételé)1
  1. clearance
   USA: klɪ'rʌ·ns UK: klɪərəns
felszabadító1
  1. liberator
   USA: lɪ'bəː·eɪ·tʌ·r UK: lɪbəreɪtər
  1. emancipator
   UK: ɪmænsɪpeɪtə
felszabadító csapatok1
  1. relief troops
   USA: riː·liː'f truː'ps UK: rɪliːf truːps
felszabadított3
  1. franchised
   USA: fræ'ntʃaɪ·zd UK: fræntʃaɪzd
felszabadított rabszolga1
 1. 93/94
  1. 23 burgher
   USA: bəː'gəː· UK: bəːgər
(rabszolgát) felszabadít2
  1. manumit
   UK: mænjʊmɪt
a lefoglalt blokk felszabadítása2
  1. free allocated memory
   USA: friː' æ'lʌ·keɪ"tʌ·d me'məː·iː· UK: friː æləkeɪtɪd meməriː
felszabadít2
  1. tanoncot freisprechen
felszabadít2
  1. forgalomnak/használatnak freigeben
felszabadít2
felszabadít2
 1. 656.2
  1. vágányutat freilegen
felszabadítás1
felszabadít2
 1. Freudnál
felszabadítás1
 1. 796
  1. futballban h dégagement
felszabadítás1
 1. Freudnál
felszabadítás1
 1. piac számára 330
felszabadítás1
 1. területé
Report or add missing word to a dictionary...