COVID-19 Fight
42 matches in 8 dictionaries. Details
feltár2
  1. unfold
   USA: ʌ·nfoʊ'ld UK: ʌnfoʊld
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. reveal
   USA: riː·viː'l UK: rɪviːl
  1. open up
   USA: oʊ'pʌ·n ʌ'p UK: oʊpən ʌp
  1. 1.2 expand
   USA: ɪ·kspæ'nd UK: ɪkspænd
  1. excavate
   USA: e'kskʌ·veɪ"t UK: ekskəveɪt
  1. discover
   USA: dɪ"skʌ'vəː· UK: dɪskʌvər
  1. disclose
   USA: dɪ"skloʊ'z UK: dɪskloʊz
 1. 66
  1. digest
   USA: daɪ'ʤe·st UK: dɪʤest
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
feltárás1
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. exploration
   USA: e"ksplɔː·reɪ'ʃʌ·n UK: ekspləreɪʃn
  1. excavation
   USA: e"kskʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: ekskəveɪʃn
 1. 66
  1. digestion
   USA: daɪ·ʤe'stʃʌ·n UK: dɪʤestʃən
  1. baring
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
feltáró furat13
  1. test hole
   USA: te'st hoʊ'l UK: test hoʊl
feltáró lyuk13
  1. test hole
   USA: te'st hoʊ'l UK: test hoʊl
okirat feltárása13
  1. exhibition of documents
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n ʌ·v dɔ'kyuː·mʌ·nts UK: eksɪbɪʃn ɔv dɔkjʊments
kiásás ,ásatás ,feltárás1
  1. excavations
   USA: e"kskʌ·veɪ'ʃʌ·nz UK: ekskəveɪʃnz
feltárcsáz (távbeszélõ)v
feltár2
 1. vágatot 622
feltárás1
 1. vágaté 622
feltárás1
feltárv
  1. odkryć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. odkryję
   1. thirdPersonSingular:
   2. odkryje
  2. odkrywać
   1. firstPersonSingular:
   2. odkrywam
   1. thirdPersonSingular:
   2. odkrywa
  1. ujawnić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. ujawnię
   1. thirdPersonSingular:
   2. ujawni
   1. seeAlso:
  2. ujawniać
   1. firstPersonSingular:
   2. ujawniam
   1. thirdPersonSingular:
   2. ujawnia
   1. seeAlso:
feltárundef
  1. figurative gen scavare
 1. régészeti leletet
  1. figurative gen rare escavare
 2. régészeti leletet
  1. literary dischiudere
   dischiúdere
 3. pl. bányát med
feltárv
 1. pl. bányát med
feltárásundef
 1. műtéti beavatkozáshoz
  1. figurative scavatura
 2. műtéti beavatkozáshoz
 3. orv. is
feltárást végezundef
 1. orv. is
feltáratlanundef
feltáratlanadj
  1. incognito
   incógnito
Report or add missing word to a dictionary...