COVID-19 Fight
fenntartás nélkülexp
  1. without reservation
   USA: wɪ"ðaʊ't re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt rezəveɪʃn
  1. without qualification
   USA: wɪ"ðaʊ't kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt kwɔlɪfɪkeɪʃn
  1. unreservedly
   UK: ʌnrɪzəːvɪdliː
fenntartás nélkül beszélv
  1. make bold with sy
   USA: meɪ'k boʊ'ld wʌ·ð saɪ'
fenntartás nélkül bízik vkibenv
  1. trust sy implicitly
   USA: trʌ'st saɪ' ɪ"mplɪ'sʌ·tliː·
  1. place every confidence in sy
   USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. place confidence in sy
   USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
fenntartás nélküliadj
  1. unreserved
   UK: ʌnrɪzəːvd
  1. unmixed
   USA: ʌ·nmɪ'kst UK: ʌnmɪkst
  1. implicit
   USA: ɪ"mplɪ'sʌ·t UK: ɪmplɪsɪt
Report or add missing word to a dictionary...