COVID-19 Fight
69 matches in 9 dictionaries. Details
foglalkozás1
  1. trade
   USA: treɪ'd UK: treɪd
  1. Így tehát új foglalkozásra tettem szert, s ez rengeteg munkát rakott a vállamra.
    1. I had a new trade now, and plenty of business in it.
  2. vendéglátóipar
    1. the catering trade
  3. Egyesek búcsút mondtak a vidéknek, mások búcsút mondtak a mesterségnek.
    1. Some of them quitted the country, others abandoned the trade.
  4. Minden jelentős, a könyvkiadásról szóló szakmai vásáron és kiállításon részt veszek.
    1. I visit all the major trade fairs and exhibitions in book publishing.
  1. Ki-ki maga mesterségét folytassa.
    1. Every man must walk/labour in his own calling/trade/ /vocation.
  1. station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
  1. occupation
   USA: ɔ"kyʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: ɔkjʊpeɪʃn
  1. Mi a foglalkozása? Taxisofőr vagyok.
    1. What's your occupation? I am a taxi driver.
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. 1.3 lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
  1. job
   USA: ʤoʊ'b UK: ʤoʊb
  1. calling
   USA: kɔː'lɪ·ŋ UK: kɔːlɪŋ
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
foglalkozására nézve13
  1. by trade
   USA: baɪ' treɪ'd UK: baɪ treɪd
foglalkozására nézve ő13
  1. by profession he is a
   USA: baɪ' prʌ·fe'ʃʌ·n hiː' ʌ·z eɪ' UK: baɪ prəfeʃn hiː ɪz eɪ
foglalkozási3
  1. occupational
   USA: ɔ·kyʌ·peɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɔkjʊpeɪʃnəl
foglalkozási ág1
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
foglalkozásszerűen űz vmit2
foglalkozást űz13
  1. ply a trade
   USA: plaɪ' eɪ' treɪ'd UK: plaɪ eɪ treɪd
csendes foglalkozás1
  1. busy-work
   UK: bɪziːwəːk
gyakorlati foglalkozás13
  1. manual training
   USA: mæ'nyuː·ʌ·l treɪ'nɪ·ŋ UK: mænjʊəl treɪnɪŋ
kar (foglalkozás)1
  1. staff
   USA: stæ'f UK: stɑf
szellemi foglalkozás1
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
foglalkoztatás, foglalkozás, állás, munka-1
  1. employment
   USA: ʌ·mplɔɪ'mʌ·nt UK: ɪmplɔɪmənt
napi foglalkozás, rutin1
  1. routine
   UK: ruːtiːn
állandó foglalkozással bíró személy1
  1. 1.2 6 jobholder
   UK: ʤoʊbhoʊldə
hivatás, foglalkozás, szakma1
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
űz (foglalkozást)2
  1. profess
   USA: prʌ·fe's UK: prəfes
szabad foglalkozású3
  1. professional
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l UK: prəfeʃnəl
  1. professional man
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l mæ'n UK: prəfeʃnəl mæn
ülő foglalkozású3
szabad foglalkozású ember13
  1. professional man
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l mæ'n UK: prəfeʃnəl mæn
mi a foglalkozása?13
  1. what's your line?
   USA: hwʌ·ts yʊ'r laɪ'n UK: wɔts jɔːr laɪn
  1. what is his line?
   USA: hwʌ't ʌ·z hʌ·z laɪ'n UK: wɔt ɪz hɪz laɪn
Report or add missing word to a dictionary...