COVID-19 Fight
foltnoun
  1. tarnish
   USA: tɔ'rnɪ"ʃ UK: tɑnɪʃ
  1. swatch
   USA: swɔ'tʃ
  1. stain
   USA: steɪ'n UK: steɪn
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. Volt egy zsírfolt a nyakkendőjén.
    1. He had a spot of grease on his tie.
  1. splotch
   UK: splɔtʃ
  1. splodge
   UK: splɔʤ
  1. splatter
   USA: splæ'təː· UK: splætə
  1. splash
   USA: splæ'ʃ UK: splæʃ
  1. speckle
   USA: spe'kʌ·l UK: spekl
  1. speck
   USA: spe'k UK: spek
  1. smudge
   USA: smʌ'ʤ UK: smʌʤ
  1. smirch
   UK: sməːtʃ
  1. smear
   USA: smɪ'r UK: smɪər
  1. patch
   USA: pæ'tʃ UK: pætʃ
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. macula
   UK: mækjʊlə
  1. literary gout
   USA: gaʊ't UK: gaʊt
  1. freckle
   USA: fre'kʌ·l UK: frekl
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
  1. feather
   USA: fe'ðəː· UK: feðər
  1. dab
   USA: dæ'b UK: dæb
  1. crock
   USA: krɔ'k UK: krɔk
  1. cloud
   USA: klaʊ'd UK: klaʊd
  1. blur
   USA: bləː' UK: bləːr
  1. blotch
   UK: blɔtʃ
  1. blot
   USA: blɔ't UK: blɔt
  1. blob
   USA: blɔ'b UK: blɔb
  1. figurative blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
folt; foltot hagyv
  1. stain
   USA: steɪ'n UK: steɪn
folt nélküliadj
  1. uncontaminated
   USA: ʌ"nkʌ·ntæ'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: ʌnkəntæmɪneɪtɪd
folt, pacanoun
  1. blob
   USA: blɔ'b UK: blɔb
foltoknoun
  1. spotting
   USA: spɔ'tɪ·ŋ UK: spɔtɪŋ
foltok elrendezésenoun
 1. arts
  1. spotting
   USA: spɔ'tɪ·ŋ UK: spɔtɪŋ
foltosadj
  1. stained
   USA: steɪ'nd UK: steɪnd
  1. spotty
   USA: spɔ'tiː· UK: spɔtiː
  1. spotted
   USA: spɔ'tʌ·d UK: spɔtɪd
  1. splodgy
   UK: splɔʤiː
  1. speckled
   USA: spe'kʌ·ld UK: spekld
  1. smudgy
   UK: smʌʤiː
  1. smeary
   UK: smɪəriː
  1. sloppy
   USA: slɔ'piː· UK: slɔpiː
  1. patched
   USA: pæ'tʃt UK: pætʃt
  1. mottled
   USA: mɔ'tʌ·ld UK: mɔtld
  1. freckled
   USA: fre'kʌ·ld UK: frekld
  1. foxy
   USA: fɔ'ksiː· UK: fɔksiː
  1. clouded
   USA: klaʊ'dʌ·d UK: klaʊdɪd
  1. blurry
   USA: bləː'iː·
  1. blotchy
   UK: blɔtʃiː
  1. blobby
   USA: blɔ'biː· UK: blɔbiː
foltos leszv
  1. discolour
   UK: dɪskʌlər
foltos tőkehalnoun
  1. haddock
   USA: hæ'dʌ·k UK: hædək
foltos érés (paradicsom) (növ)exp
  1. blotchy ripening (tomato)
   UK: blɔtʃiː raɪpənɪŋ təmɑtoʊ
foltossá teszv
  1. blotch
   UK: blɔtʃ
foltosságnoun
  1. tick
   USA: tɪ'k UK: tɪk
  1. spotting
   USA: spɔ'tɪ·ŋ UK: spɔtɪŋ
  1. patchiness
   UK: pætʃɪnəs
foltosítv
  1. blotch
   UK: blɔtʃ
foltot ejtv
  1. splotch
   UK: splɔtʃ
  1. informal splodge
   UK: splɔʤ
  1. discolour
   UK: dɪskʌlər
  1. defile
   UK: diːfaɪl
foltot ejt vminv
  1. smut
   USA: smʌ't UK: smʌt
foltot teszv
  1. patch
   USA: pæ'tʃ UK: pætʃ
foltozv
  1. sew up
   USA: soʊ' ʌ'p UK: soʊ ʌp
  1. patch
   USA: pæ'tʃ UK: pætʃ
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. clout
   USA: klaʊ't UK: klaʊt
foltozatlanadj
foltozottadj
  1. patchy
   USA: pæ'tʃiː· UK: pætʃiː
  1. patched
   USA: pæ'tʃt UK: pætʃt
foltozásnoun
  1. spotting
   USA: spɔ'tɪ·ŋ UK: spɔtɪŋ
  1. mending
   USA: me'ndɪ·ŋ UK: mendɪŋ
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
Report or add missing word to a dictionary...