COVID-19 Fight
  1. These exchange rates apply to price lists in force.
    1. Ezeket az árfolyamokat alkalmazzák az érvényben lévő árlistákhoz.
  1. The force of the wind broke trees and damaged roofs.
    1. A szél ereje fákat tört ki és tetőkben okozott kárt.
  2. He tried to take the letter with force.
    1. Megpróbálta erőszakkal elvenni a levelet.
force backv trans v USA: fɔː'rs bæ'k UK: fɔːs bæk
force back one's tearsv USA: fɔː'rs bæ'k wʌ'nz tɪ'rz UK: fɔːs bæk wʌnz tɪəz
force / be in -v USA: fɔː'rs biː· ɪ'n UK: fɔːs biː ɪn
force downv trans v USA: fɔː'rs daʊ'n UK: fɔːs daʊn
force duplicated file handleexp USA: fɔː'rs dyuː'plʌ·keɪ"tʌ·d faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: fɔːs djuːplɪkeɪtɪd faɪl hændl
force fromv trans v USA: fɔː'rs fəː·m UK: fɔːs frɔm
force intov trans v USA: fɔː'rs ɪ"ntʌ· UK: fɔːs ɪntuː
force limiterexp UK: fɔːs lɪmɪtər
force majeureexp USA: fɔː'rs mʌ·ʤuː'r UK: fɔːs mæʒəːr
force majeure (francia)exp USA: fɔː'rs mʌ·ʤuː'r frɔ'ntʃʌ·
force of gravitynoun USA: fɔː'rs ʌ·v græ'vʌ·tiː· UK: fɔːs ɔv grævɪtiː
force of gravityexp USA: fɔː'rs ʌ·v græ'vʌ·tiː· UK: fɔːs ɔv grævɪtiː
force of habitexp USA: fɔː'rs ʌ·v hæ'bʌ·t UK: fɔːs ɔv hæbɪt
force one's wayv USA: fɔː'rs wʌ'nz weɪ' UK: fɔːs wʌnz weɪ
force outv trans v USA: fɔː'rs aʊ't UK: fɔːs aʊt
force sg down sy's throatv
force sg from syv
force sg into sgv
Report or add missing word to a dictionary...