furtherv trans v USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
furtheradj USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
  1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
    1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön?
    1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön, Doolittle?
furtheradv USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
  1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
    1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön, Doolittle?
further backexp USA: fəː'ðəː· bæ'k UK: fəːðər bæk
further informationexp USA: fəː'ðəː· ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n UK: fəːðər ɪnfəmeɪʃn
further onexp USA: fəː'ðəː· ɔ'n UK: fəːðər ɔn
furtherancenoun USA: fəː'θəː·ʌ·ns UK: fəːðərəns
furtherernoun UK: fəːðərə
furthermoreadv USA: fəː'ðəː·mɔː"r UK: fəːðəmɔːr
furthermostadj UK: fəːðəmoʊst
furthersomeadj
any furtheradv USA: e'niː· fəː'ðəː· UK: eniː fəːðər
  1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
    1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön, Doolittle?
    1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön?
    1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön, Doolittle?
outlook furthernoun USA: aʊ'tlʊ"k fəː'ðəː· UK: aʊtlʊk fəːðər
upon further considerationexp USA: ʌ·pɔ'n fəː'ðəː· kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpɔn fəːðər kənsɪdəreɪʃn
until further noticeexp USA: ʌ·ntɪ'l fəː'ðəː· noʊ'tʌ·s UK: ʌntɪl fəːðər noʊtɪs
wish sy furtherv USA: wɪ'ʃ saɪ' fəː'ðəː·
Report or add missing word to a dictionary...