COVID-19 Fight
görbe3
  1. wry
   USA: raɪ' UK: raɪ
  1. tortuous
   USA: tɔː'rtʃʌ·wʌ·s UK: tɔːtʃʊəs
  1. sinuous
   USA: sɪ'nwʌ·s UK: sɪnjʊəs
  1. hooked
   USA: hʊ'kt UK: hʊkt
  1. diagram
   USA: daɪ'ʌ·græ"m UK: daɪəgræm
  1. 1.1 devious
   USA: diː'viː·ʌ·s UK: diːvɪəs
  1. curved
   USA: kəː'vd UK: kəːvd
  1. curve
   USA: kəː'v UK: kəːv
  1. crump
   USA: krʌ'mp UK: krʌmp
  1. crooked
   USA: krʊ'kʌ·d UK: krʊkt
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
görbe bot1
  1. 6.2 gambrel
   USA: gæ'mbrʌ·l UK: gæmbrəl
görbe felület kifejtése1
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
görbe hát1
  1. stoop
   USA: stuː'p UK: stuːp
görbe hátú3
görbe lábú3
görbe meredeksége13
  1. rise of a curve
   USA: raɪ'z ʌ·v eɪ' kəː'v UK: raɪz ɔv eɪ kəːv
görbe pályájú3
  1. curvilinear
   UK: kəːvɪlɪnɪə
görbe vonal1
 1. 72
  1. bulge
   USA: bʌ'lʤ UK: bʌlʤ
görbe vonal; kanyar; iv, hajlás1
  1. curve
   USA: kəː'v UK: kəːv
görbe vonal kifejtése1
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
görbe vonalú3
  1. curvilinear
   UK: kəːvɪlɪnɪə
görbe élű hosszú kard1
  1. scimitar
   UK: sɪmɪtər
görbe észjárás1
  1. crookedness
   USA: krʊ'kʌ·dnʌ·s UK: krʊkɪdnəs
görbe út13
  1. oblique ways
   USA: ʌ·bliː'k weɪ'z UK: əbliːk weɪz
görbesereg13
  1. array of curves
   USA: əː·eɪ' ʌ·v kəː'vz UK: əreɪ ɔv kəːvz
görbeszelet1
 1. 51
  1. sector
   USA: se'ktəː· UK: sektər
görbeszt2
  1. stoop
   USA: stuː'p UK: stuːp
görbeség1
  1. twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
  1. tortuosity
   UK: tɔːtjʊɔsɪtiː
eredő görbe1
  1. summation curve
   USA: sʌ·meɪ'ʃʌ·n kəː'v UK: səmeɪʃn kəːv
Report or add missing word to a dictionary...