COVID-19 Fight
134 matches in 10 dictionaries.
megfelelő gondosság (EU)exp
  1. due diligence
   USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
megfelelő gondosság (PHARE)exp
  1. due diligence
   USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
gondol valamire <gondoskodásképpen>exp
  1. take thought for
   USA: teɪ'k θɔː't frəː· UK: teɪk θɔːt fəː
vmi elhárításáról gondoskodikv
vigyáz vre; gondoskodik vrőlexp
előre nem gondoskodóadj
  1. improvident
   UK: ɪmprɔvɪdənt
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előíráexp
gondosadv
  1. subtil
   zʊp'tiːl
  1. sorgsam
   'zɔɐkzaːm
  1. sorglich
   'zɔɐklɪç
  1. sauber
   'zaʊbɐ
  1. peinlich
   'paɪnlɪç
  1. ordentlich
   'ɔɐdəntlɪç
  1. genau
   gə'naʊ
  1. besorgt
   bə'zɔɐkt
  1. akkurat
   aku'raːt
  1. achtsam
   'axtzaːm
gondosanadj
  1. treulich
   'trɔʏlɪç
gondosanadv
gondoskodásnoun
  1. e Sorge
   'zɔɐgə
   1. pluralForm:
   2. Sorgen
   1. genitiveForm:
   2. Sorge
gondoskodikv
  1. versorgen
   fɛɐ'zɔɐgən
  1. versorgen
   fɛɐ'zɔɐgən
  1. sorgen
   'zɔɐgən
gondoskodik vkirőlv
  1. umsorgen
   ʊm'zɔɐgən
gondoskodik vmirőlv
gondoskodónoun
gondoskodóadj
gondos, körültekintõ, óvatosadj
  1. subtil
   zʊp'tiːl
gondosságnoun
  1. e Sorgfalt
   'zɔɐkfalt
   1. genitiveForm:
   2. Sorgfalt
  1. e Peinlichkeit
   'paɪnlɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Peinlichkeit
  1. e Genauigkeit
   gə'naʊɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Genauigkeit
  1. e Akribie
   akri'biː
   1. genitiveForm:
   2. Akribie
  1. e Achtsamkeit
   'axtzaːmkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Achtsamkeit
gondosnoun
Report or add missing word to a dictionary...