COVID-19 Fight
17 matches in 9 dictionaries. Details
gondoskodásnoun
  1. thought
   USA: θɔː't UK: θɔːt
  1. regard
   USA: rʌ·gɔ'rd UK: rɪgɑd
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. forethought
   USA: fɔː'rθɔː"t UK: fɔːθɔːt
  1. foresight
   USA: fɔː'rsaɪ"t UK: fɔːsaɪt
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
  1. De az anyai gondoskodás hiányát megsínylette.
    1. But she lacked a mother's care.
gondoskodás, óvintézkedésnoun
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
anyai gondoskodásnoun
  1. maternal care
   USA: mʌ·təː'nʌ·l ke'r UK: mətəːnl keər
gondol valamire <gondoskodásképpen>exp
  1. take thought for
   USA: teɪ'k θɔː't frəː· UK: teɪk θɔːt fəː
gondoskodásnoun
  1. e Sorge
   'zɔɐgə
   1. pluralForm:
   2. Sorgen
   1. genitiveForm:
   2. Sorge
gondoskodásnoun
 1. haldokló betegről
gondoskodásnoun
gondoskodásundef
gondoskodásundef
  1. literary fornimento
   aminek a meglétéről: di
gondoskodásnoun
  1. literary old sollicitudine
   f
  1. literary sollecitudine
   f sollecitúdine
gondoskodást nyújtó intézetnoun
gondoskodás vmirőlundef
figyelmes / féltő gondoskodásundef
  1. rare literary carezza
gondoskodásundef
  1. minden gondoskodását latba vetette a gyógyításáért/kezeléséért
    1. полагаше всички -и за неговото лечение
  2. az emberről való gondoskodás
    1. -и за човека
  3. szociális gondoskodás
    1. социални -и
  4. gondoskodás az emberek egészségéről
    1. -и за здравето на хората
gondoskodásnoun
gondoskodásnoun
Report or add missing word to a dictionary...