COVID-19 Fight
gondoskodik vkinek az ellátásáról / eltartásárólv
Report or add missing word to a dictionary...