COVID-19 Fight
49 matches in 9 dictionaries. Details
gyártásnoun
  1. manufacturing
   USA: mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː·ɪ·ŋ UK: mænjʊfæktʃərɪŋ
  1. manufacture
   USA: mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː· UK: mænjʊfæktʃər
  1. making
   USA: meɪ'kɪ·ŋ UK: meɪkɪŋ
  1. fabrication
   USA: fæ"brɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: fæbrɪkeɪʃn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
gyártási folyamat (EU)exp
  1. manufacturing process
   USA: mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː·ɪ·ŋ prɔ'se"s UK: mænjʊfæktʃərɪŋ proʊses
gyártási folyamat (PHARE)exp
  1. manufacturing process
   USA: mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː·ɪ·ŋ prɔ'se"s UK: mænjʊfæktʃərɪŋ proʊses
gyártási titoknoun
  1. trade secret
   USA: treɪ'd siː'krʌ·t UK: treɪd siːkrɪt
gyártás, termelésnoun
  1. production
   USA: pəː·dʌ'kʃʌ·n UK: prədʌkʃn
gyártásvezetőnoun
 1. film tv
  1. producer
   USA: prʌ·duː'səː· UK: prədjuːsər
kézi gyártásúexp
  1. made by hand
   USA: meɪ'd baɪ' hæ'nd UK: meɪd baɪ hænd
gyártásnoun
 1. econ
  1. e Produktion
   prodʊk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Produktionen
   1. genitiveForm:
   2. Produktion
  1. e Fabrikation
   fabrika'tsioːn
   1. genitiveForm:
   2. Fabrikation
gyártási folyamatnoun
gyártásvezetõnoun
gyártásvezetőnoun
gyártásundef
gyártás-undef
gyártásiundef
gyártási ciklusundef
gyártási folyamatok kihelyezése kisebb üzemekbeundef
gyártási hibásadj
gyártási hiba üvegbenundef
 1. eltérő törésmutatójú csík
Report or add missing word to a dictionary...