COVID-19 Fight
22 matches in 8 dictionaries. Details
gyülekezet1
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
  1. party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
  1. muster
   USA: mʌ'stəː· UK: mʌstər
  1. gathering
   USA: gæ'ðəː·ɪ·ŋ UK: gæðərɪŋ
 1. 93/94
  1. 6 convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. congregation
   USA: kɔ"ŋgrʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: kɔŋgrɪgeɪʃn
  1. assembly
   USA: ʌ·se'mbliː· UK: əsembliː
  1. Ezekkel a szavakkal feloszlatta a gyűlést.
    1. And when he had said these things, he dismissed the assembly.
  2. Azután Dávid így szólt az egész gyülekezethez: Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket!
    1. And David commanded all the assembly: Bless the Lord our God.
  1. assemblage
   USA: ʌ·se'mblʌ·ʤ UK: əsemblɪʤ
gyülekezetet illető3
  1. conventional
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: kənvenʃənl
gyülekezeti3
 1. 2
  1. congregational
   USA: kɔ"ŋgrʌ·geɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: kɔŋgrɪgeɪʃnəl
ünnepélyes gyülekezet1
 1. 2
  1. 6.3 consistory
   UK: kənsɪstəriː
bíborosok gyülekezete1
 1. 2
  1. consistory
   UK: kənsɪstəriː
boszorkányok gyülekezete1
  1. coven
   USA: koʊ'vʌ·n UK: kʌvn
anglikán egyház országos gyülekezete1
  1. Church Assembly
   USA: tʃəː'tʃ ʌ·se'mbliː· UK: tʃəːtʃ əsembliː
gyülekezet1
  1. e Versammlung
   fɛɐ'zamlʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Versammlungen
   1. genitiveForm:
   2. Versammlung
  1. r Konvent
   kɔn'vɛnt
   1. pluralForm:
   2. Konvente
   1. genitiveForm:
   2. Konventes
   3. Konvents
 1. 2
  1. e Gemeinde
   gə'maɪndə
   1. pluralForm:
   2. Gemeinden
   1. genitiveForm:
   2. Gemeinde
gyülekezet1
gyülekezetundef
gyülekezetundef
 1. relig
  1. ecclesia
   ecclésia
gyülekezet vezetőjenoun
tekintélyes gyülekezetundef
vallási gyülekezetundef
zsidó gyülekezetundef
bambák gyülekezeteundef
hülyék gyülekezeteundef
az adott gyülekezetben használt szertartáskönyvnoun
  1. old usanza
   n
  1. old consuetudine
   n consuetúdine
tekintélyes emberek gyülekezeteundef
  1. humor sinedrio
   sinédrio
gyülekezetundef
Report or add missing word to a dictionary...