COVID-19 Fight
hálózatnoun
  1. reticulation
   UK: rɪtɪkjʊleɪʃn
 1. telco
  1. network
   USA: ne'twəː"k UK: netwəːk
 2. naut
  1. netting
   USA: ne'tɪ·ŋ UK: netɪŋ
  1. meshes
   USA: me'ʃʌ·z UK: meʃɪz
  1. mains
   USA: meɪ'nz UK: meɪnz
 3. geo
  1. grid
   USA: grɪ'd UK: grɪd
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
háló(zat)noun
  1. netting
   USA: ne'tɪ·ŋ UK: netɪŋ
hálózatba való betörés észleléseexp
  1. intruder detection
   USA: ɪ"ntruː'dəː· dʌ·te'kʃʌ·n UK: ɪntruːdər dɪtekʃn
hálózati dugónoun
  1. plug
   USA: plʌ'g UK: plʌg
hálózati feszültségexp
  1. line power
   USA: laɪ'n paʊ'əː· UK: laɪn paʊər
  1. household power
   USA: haʊ'shoʊ"ld paʊ'əː· UK: haʊshoʊld paʊər
hálózati készülékexp
  1. mains set
   USA: meɪ'nz se't UK: meɪnz set
hálózati munkanoun
  1. networking
   USA: ne'twəː"kɪ·ŋ UK: netwəːkɪŋ
hálózati név lekérdezéseexp
  1. get machine name
   USA: gɪ't mɪ·ʃiː'n neɪ'm UK: get məʃiːn neɪm
hálózatoknoun
  1. networks
   USA: ne'twəː"ks UK: netwəːks
hálózatvezérlő programexp
  1. network control program
   USA: ne'twəː"k kʌ·ntroʊ'l proʊ'græ"m UK: netwəːk kəntroʊl proʊgræm
csomagküldő hálózatexp
helyi hálózatnoun
  1. local area network
   USA: loʊ'kʌ·l e'riː·ʌ· ne'twəː"k UK: loʊkl eərɪə netwəːk
logikai hálózatnoun
  1. logic
   USA: lɔ'ʤɪ·k UK: lɔʤɪk
ökológiai hálózatexp
  1. ecological network
   USA: e·kʌ·lɔ'ʤɪ·kʌ·l ne'twəː"k UK: iːkəlɔʤɪkl netwəːk
látszólagos hálózat vezérlő programexp
  1. virtual network control program
   USA: vəː'tʃuː·ʌ·l ne'twəː"k kʌ·ntroʊ'l proʊ'græ"m UK: vəːtʃʊəl netwəːk kəntroʊl proʊgræm
integrált szolgáltatású digitális hálózatexp
kiértesítés (mobil-telefont a hálózat a beérkező hívásról)noun
  1. paging
   USA: peɪ'ʤɪ·ŋ UK: peɪʤɪŋ
integrált szolgáltatások digitális hálózataexp
  1. integrated services digital network
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d səː'vʌ·sʌ·z dɪ'ʤʌ·tʌ·l ne'twəː"k UK: ɪntɪgreɪtɪd səːvɪsɪz dɪʤɪtl netwəːk
Trans-European Networks - Transzeurópai Hálózatok (EU)exp
CNN, KHH [Kábel Hír Hálózat]exp
  1. CNN [Cable News Network]
   USA: siː'e'ne'n keɪ'bʌ·l nyuː'z ne'twəː"k
Report or add missing word to a dictionary...