COVID-19 Fight
ha kellexp
  1. in case of necessity
   USA: ɪ'n keɪ's ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: ɪn keɪs ɔv nɪsesɪtiː
  1. euphonic
   UK: juːfɔnɪk
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
ennek majd meglesz a kellő hatásaexp
  1. that will just do the trick
   USA: ðʌ·t wʌ·l ʤʌ·st duː' ðiː· trɪ'k UK: ðət wɪl ʤʌst duː ðiː trɪk
haza kell mennemexp
  1. i must be home
   USA: aɪ' mʌ'st biː· hoʊ'm UK: aɪ mʌst biː hoʊm
meg kell halni a nevetéstőlexp
  1. it would make a cat laugh
   USA: ʌ·t wʊ'd meɪ'k eɪ' kæ't læ'f UK: ɪt wʊd meɪk eɪ kæt lɑf
összeköti a kellemest a hasznossalexp
  1. combine work with pleasure
   USA: kʌ·mbaɪ'n wəː'k wʌ·ð ple'ʒəː· UK: kɔmbaɪn wəːk wɪð pleʒər
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)noun
ha választani kellexp
Report or add missing word to a dictionary...