COVID-19 Fight
75 matches in 8 dictionaries. Details
hacknoun USA: hæ'k UK: hæk
hackv trans v USA: hæ'k UK: hæk
hackv trans v USA: hæ'k UK: hæk
hackv intrans v USA: hæ'k UK: hæk
hackernoun USA: hæ'kəː· UK: hækər
hackienoun
hacking coughnoun USA: hæ'kɪ·ŋ kɔ'f UK: hækɪŋ kɔf
hacklenoun USA: hæ'kʌ·l UK: hækl
hacklev trans v USA: hæ'kʌ·l UK: hækl
hackneynoun USA: hæ'kniː· UK: hækniː
hackneyv trans v USA: hæ'kniː· UK: hækniː
hackneyedadj USA: hæ'kniː·d UK: hæknɪd
hack one's way throughv USA: hæ'k wʌ'nz weɪ' θruː' UK: hæk wʌnz weɪ θruː
hacksawnoun USA: hæ'ksɔː" UK: hæksɔː
hack sawnoun USA: hæ'k sɔː' UK: hæk sɔː
party hacknoun USA: pɔ'rtiː· hæ'k UK: pɑtiː hæk
hackerundef
Report or add missing word to a dictionary...