COVID-19 Fight
haladásnoun
  1. progress
   USA: proʊ·gre's UK: proʊgres
  1. march
   USA: mɔ'rtʃ UK: mɑtʃ
  1. getting on
   USA: gɪ'tɪ·ŋ ɔ'n UK: getɪŋ ɔn
  1. forwardness
   UK: fɔːwədnəs
  1. figurative advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
  1. Az Unió elősegíti a tudományos és műszaki haladást.
    1. The EU shall promote scientific and technological advance.
haladás ellenzésenoun
  1. obscurantism
   UK: ɔbskjʊræntɪzəm
haladásellenesnoun
 1. pol
  1. retrograde
   USA: re'trʌ·greɪ"d UK: retrəgreɪd
haladási iránynoun
  1. heading
   USA: he'dɪ·ŋ UK: hedɪŋ
lendületes haladásnoun
 1. mil
  1. figurative sweep
   USA: swiː'p UK: swiːp
a haladás előharcosaexp
  1. be in the vanguard of progress
   USA: biː· ɪ'n ðiː· væ'ngɔ"rd ʌ·v proʊ·gre's UK: biː ɪn ðiː vængɑd ɔv proʊgres
  1. be in the van of progress
   USA: biː· ɪ'n ðiː· væ'n ʌ·v proʊ·gre's UK: biː ɪn ðiː væn ɔv proʊgres
hajó haladásanoun
  1. seaway
   USA: siː'weɪ" UK: siːweɪ
kötelező haladási irányexp
  1. traffic goes this way
   USA: træ'fɪ·k goʊ'z ðʌ·s weɪ' UK: træfɪk goʊz ðɪs weɪ
  1. ahead only
   USA: ʌ·he'd oʊ'nliː· UK: əhed oʊnliː
ugrás; ugrásszerű haladásv
  1. leap
   USA: liː'p UK: liːp
vágattal felfelé haladásnoun
 1. mining
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
Report or add missing word to a dictionary...