COVID-19 Fight
happen inv USA: hæ'pʌ·n ɪ'n UK: hæpən ɪn
happen in with syv USA: hæ'pʌ·n ɪ'n wʌ·ð saɪ'
it happened in a flashexp USA: ʌ·t hæ'pʌ·nd ɪ'n eɪ' flæ'ʃ UK: ɪt hæpənd ɪn eɪ flæʃ
if you happen to go inexp USA: ʌ·f yuː' hæ'pʌ·n tʌ· goʊ' ɪ'n UK: ɪf juː hæpən tuː goʊ ɪn
Report or add missing word to a dictionary...