COVID-19 Fight
használtadj
  1. used
   USA: yuː'zd UK: juːzd
  1. second-hand
   USA: se'kʌ·nhæ"nd UK: sekəndhænd
használt autónoun
  1. clinker
   UK: klɪŋkər
használt cikkeket árusitó üzletexp
  1. second-hand shop
   USA: se'kʌ·nhæ"nd ʃɔ'p UK: sekəndhænd ʃɔp
használt tárgyak boltjanoun
használt tárgyak (jótékonysági) vásáraexp
  1. Jumble sale
   USA: ʤʌ'mbʌ·l seɪ'l UK: ʤʌmbl seɪl
használt tárgyak vásáranoun
alig használtexp
  1. unused
   USA: ʌ·nyuː'zd UK: ʌnjuːzd
  1. hardly used
   USA: hɔ'rdliː· yuː'zd UK: hɑdliː juːzd
általánosan használtadj
  1. vulgar
   USA: vʌ'lgəː· UK: vʌlgər
genitívuszban használtadj
  1. possessed
   USA: pʌ·ze'st UK: pəzest
közönségesen használtadj
  1. vulgar
   USA: vʌ'lgəː· UK: vʌlgər
nem használtadj
  1. unused
   USA: ʌ·nyuː'zd UK: ʌnjuːzd
 1. mil
  1. unserviceable
   USA: ʌ'nsəː"vʌ·sʌ·bʌ·l UK: ʌnsəːvɪsəbl
ritkán használtadj
  1. unfrequented
   UK: ʌnfrɪkwentɪd
botvívásban használt botnoun
  1. quarter-staff
   UK: kwɔːtəstɑf
fegyverként használt botnoun
  1. quarter-staff
   UK: kwɔːtəstɑf
csalétkül használt haldarabkanoun
  1. sliver
   USA: slɪ'vəː· UK: slɪvər
kalapkészítéshez használt nemezanyagnoun
 1. textile
  1. napping
   USA: næ'pɪ·ŋ UK: næpɪŋ
inhalálásra használt szernoun
  1. amphetamine
   USA: æ·mfe'tʌ·miː"n UK: æmfetəmiːn
jól használta ki a pénzétexp
  1. he made his money go far
   USA: hiː' meɪ'd hʌ·z mʌ'niː· goʊ' fɔ'r UK: hiː meɪd hɪz mʌniː goʊ fɑr
birtokos esetben használtadj
  1. possessed
   USA: pʌ·ze'st UK: pəzest
fel nem használtadj
  1. unspent
   USA: ʌ·nspe'nt UK: ʌnspent
Report or add missing word to a dictionary...