COVID-19 Fight
17 matches in 6 dictionaries. Details
határtalanadj
  1. unlimited
   USA: ʌ·nlɪ'mʌ·tʌ·d UK: ʌnlɪmɪtɪd
  1. unbounded
   USA: ʌ·nbaʊ'ndʌ·d UK: ʌnbaʊndɪd
  1. measureless
   UK: meʒələs
  1. limitless
   USA: lɪ'mʌ·tlʌ·s UK: lɪmɪtləs
  1. old incomprehensible
   USA: ɪ"ŋkɔ"mprʌ·he'nsʌ·bʌ·l UK: ɪnkɔmprɪhensəbl
  1. illimitable
   UK: ɪlɪmɪtəbl
  1. huge
   USA: yuː'ʤ UK: hjuːʤ
  1. extreme
   USA: ɪ·kstriː'm UK: ɪkstriːm
  1. excessive
   USA: ɪ·kse'sɪ·v UK: ɪksesɪv
  1. dimensionless
   UK: dɪmenʃnles
  1. boundless
   USA: baʊ'ndlʌ·s UK: baʊndlɪs
határtalanuladv
  1. ad infinitum
   USA: æ'd ɪ"nfɪ'nʌ·tʌ·m UK: æd ɪnfɪnaɪtəm
határtalanul lelkesedik vmiértv
határtalanul nagyra tart valakit/a lehető legjobb véleménye van valakirőlexp
  1. think no end of somebody
   USA: θɪ'ŋk noʊ' e'nd ʌ·v sʌ'mbʌ·diː· UK: θɪŋk noʊ end ɔv sʌmbədiː
határtalanadj
határtalanadj
  1. figurative vaste
határtalanuladv
határtalanundef
  1. oceanico
   tsz: -ci oceánico
  1. literary interminato
  1. interminabile
   interminábile
  1. indicibile
   indicíbile
  1. literary immensurato
határtalanadj
határtalan kiterjedésundef
határtalanságundef
határtalanságnoun
határtalanundef
  1. határtalanul hűséges
    1. -лно верен
  1. határtalan/végtelen öröm
    1. -рна радост
  1. határtalan szeretet
    1. -йна обич
  1. határtalan/mélységes szerelem
    1. -жна любов
határtalan okos emberundef
határtalannoun
Report or add missing word to a dictionary...