COVID-19 Fight
77 matches in 10 dictionaries. Details
havinoun
  1. monthly
   USA: mʌ'nθliː· UK: mʌnθliː
havibajnoun
  1. turns
   USA: təː'nz UK: təːnz
  1. term
   USA: təː'm UK: təːm
  1. monthlies
   UK: mʌnθlɪz
  1. menstruation
   USA: me"nstruː·eɪ'ʃʌ·n UK: menstrʊeɪʃn
  1. courses
   USA: kɔː'rsʌ·z UK: kɔːsɪz
havibajjal összefüggőadj
  1. menstrual
   USA: me'nstruː·ʌ·l UK: menstrʊəl
havibaj megszűnésenoun
  1. menopause
   USA: me'nʌ·paʊ"s UK: menəpɔːʒ
havibajosadj
  1. menstrual
   USA: me'nstruː·ʌ·l UK: menstrʊəl
havi fizetést adv
  1. salary
   USA: sæ'ləː·iː· UK: sæləriː
havi mérlegexp
  1. monthly statement
   USA: mʌ'nθliː· steɪ'tmʌ·nt UK: mʌnθliː steɪtmənt
havivérzésnoun
  1. menstruation
   USA: me"nstruː·eɪ'ʃʌ·n UK: menstrʊeɪʃn
havi vérzésexp
  1. menses
   UK: mensiːz
 1. med
  1. flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
havivérzése vanv
  1. menstruate
   UK: menstrʊeɪt
folyó haviadj
  1. instant
   USA: ɪ'nstʌ·nt UK: ɪnstənt
múlt haviadj
  1. ultimo
   UK: ʌltɪmoʊ
idöszak, periódus; havi bajnoun
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanuexp
haviadj
havibajosadj
  1. old stand unwohl
   'ʊnvoːl
havi folyóiratnoun
havijegynoun
havirészletnoun
havivérzésnoun
 1. med
  1. e Regel
   'reːgəl
   1. pluralForm:
   2. Regeln
   1. genitiveForm:
   2. Regel
  1. e Menstruation
   mɛnstrua'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Menstruationen
   1. genitiveForm:
   2. Menstruation
Report or add missing word to a dictionary...