helyesbítésnoun
  1. rectifying
   USA: re'ktʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: rektɪfaɪɪŋ
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
  1. corrigendum (latin)
   UK: kɔrɪʤendəm lætɪn
  1. correction
   USA: kəː·e'kʃʌ·n UK: kərekʃn
  1. amendment
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nt UK: əmendmənt
  1. A szerkesztő még tett néhány javítást a cikkben.
    1. The editor made a few amendments to the article.
  2. Az alapszabály módosítása minden tag tekintetében hatályba lép.
    1. The amendment to the statutes shall take effect in respect of each member.
helyesbítés (EU)noun
  1. corrigendum
   UK: kɔrɪʤendəm
helyesbítés (PHARE)exp
  1. corrigendum (latin)
   UK: kɔrɪʤendəm lætɪn
Report or add missing word to a dictionary...