COVID-19 Fight
helyszínnoun
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
  1. A bárban vásárolt italok a helyszínen fogyasztandók.
    1. Drinks from the bar are to be consumed on the premises.
  2. Az iskola egész területén tilos a dohányzás.
    1. There is no smoking allowed anywhere on school premises.
  1. US location
   USA: loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkeɪʃn
  1. locality
   USA: loʊ·kæ'lʌ·tiː· UK: loʊkælɪtiː
  1. locale
   USA: loʊ·kæ'l UK: loʊkɑl
helyszínenexp
  1. in the field
   USA: ɪ'n ðiː· fiː'ld UK: ɪn ðiː fiːld
helyszíniadj
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
helyszíni birságot kiszabniexp
  1. impose a fine on the spot
   USA: ɪ"mpoʊ'z eɪ' faɪ'n ɔ'n ðiː· spɔ't UK: ɪmpoʊz eɪ faɪn ɔn ðiː spɔt
helyszíni bírságexp
helyszíni közvetítésnoun
  1. running commentary
   USA: rʌ'nɪ·ŋ kɔ'mʌ·nte"riː· UK: rʌnɪŋ kɔməntriː
  1. outside broadcasting
   USA: aʊ'tsaɪ'd brɔː'dkæ"stɪ·ŋ UK: aʊtsaɪd brɔːdkɑstɪŋ
  1. outside broadcast
   USA: aʊ'tsaɪ'd brɔː'dkæ"st UK: aʊtsaɪd brɔːdkɑst
helyszíni szemlenoun
helyszínrajz-készítésnoun
  1. plotting
   USA: plɔ'tɪ·ŋ UK: plɔtɪŋ
hely, helyszínv
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
  1. Az iskola egész területén tilos a dohányzás.
    1. There is no smoking allowed anywhere on school premises.
a helyszínenexp
  1. on the spot
   USA: ɔ'n ðiː· spɔ't UK: ɔn ðiː spɔt
  1. on the site
   USA: ɔ'n ðiː· saɪ't UK: ɔn ðiː saɪt
  1. on the premises
   USA: ɔ'n ðiː· pre'mʌ·sʌ·z UK: ɔn ðiː premɪsɪz
kiszállás (helyszínre)noun
  1. field-work
   USA: fiː'ldwəː"k UK: fiːldwəːk
betanítás - A Phare-program által támogatott projektum szinte mindegyikében fontos szerepet játszik. Elsősorban a helyszíni oktatásra fektetnek hangsúlyt, de távoktatási módszereket is alkalmaznak. (PHARE)noun
  1. training
   USA: treɪ'nɪ·ŋ UK: treɪnɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...