5 matches in 2 dictionaries. Details
however4 USA: haʊ"e'vəː· UK: haʊevər
  1. But however insincere you may be, you shall not find me so.
    1. De bármennyire alakoskodik is, én nem követem példáját.
  1. His motives and intentions, however are a mystery to me.
    1. Okai és szándékai azonban ismeretlenek előttem.
  1. He doesn't like the idea, however, he may agree to it.
    1. Bár nem tetszik neki az ötlet, lehet mégis beleegyezik.
  2. First she didn't want to go to the party, later, however, she decided to go.
    1. Először nem akart elmenni a buliba, később viszont úgy döntött, csak elmegy.
  3. There may, however, be other possible solutions to the problem.
    1. Mindazonáltal, lehetnek más lehetséges megoldások is a problémára.
however things may turn out13 USA: haʊ"e'vəː· θɪ'ŋz meɪ' təː'n aʊ't UK: haʊevər θɪŋz meɪ təːn aʊt
However rich he may be ...
Report or add missing word to a dictionary...