COVID-19 Fight
133 matches in 9 dictionaries. Details
időszaknoun
  1. tract
   USA: træ'kt UK: trækt
  1. tract of time
   USA: træ'kt ʌ·v taɪ'm UK: trækt ɔv taɪm
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
  1. term
   USA: təː'm UK: təːm
  1. spell
   USA: spe'l UK: spel
  1. space
   USA: speɪ's UK: speɪs
  1. space of time
   USA: speɪ's ʌ·v taɪ'm UK: speɪs ɔv taɪm
  1. season
   USA: siː'zʌ·n UK: siːzn
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
  1. cycle
   USA: saɪ'kʌ·l UK: saɪkl
időszak, amikor bárban/kocsmában olcsóbbak az italok pl. 15-17 óráigexp
  1. happy hour
   USA: hæ'piː· aʊ'r UK: hæpiː aʊər
időszakiadj
  1. terminal
   USA: təː'mʌ·nʌ·l UK: təːmɪnl
  1. seasonal
   USA: siː'zʌ·nʌ·l UK: siːzənl
  1. periodical
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·kʌ·l UK: pɪərɪɔdɪkl
  1. periodic
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·k UK: pɪərɪɔdɪk
időszakiságnoun
  1. periodicity
   UK: pɪərɪədɪsɪtiː
időszakok közöttiadj
időszakokon átívelőadj
időszakosadj
  1. periodic
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·k UK: pɪərɪɔdɪk
  1. intermittent
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·nt UK: ɪntəmɪtnt
  1. episodic
   USA: e"pʌ·sɔ'dɪ·k UK: epɪsɔdɪk
időszakosanadv
  1. periodically
   USA: piː"riː·ɔ'dɪ·kliː· UK: pɪərɪɔdɪkliː
  1. intermittently
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·ntliː· UK: ɪntəmɪtntliː
időszakos jellegnoun
időszakosságnoun
  1. periodicity
   UK: pɪərɪədɪsɪtiː
átmeneti időszaknoun
  1. transition period
   USA: træ·nzɪ'ʃʌ·n pɪ'riː·ʌ·d UK: trænzɪʃn pɪərɪəd
  1. period of transition
   USA: pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v træ·nzɪ'ʃʌ·n UK: pɪərɪəd ɔv trænzɪʃn
ciklus ,időszaknoun
  1. cycle
   USA: saɪ'kʌ·l UK: saɪkl
esős időszaknoun
  1. rains
   USA: reɪ'nz UK: reɪnz
megerőltető időszaknoun
  1. informal hump
   USA: hʌ'mp UK: hʌmp
négyórás időszaknoun
 1. naut
  1. watch
   USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
nyugalmi időszakv
  1. dwell
   USA: dwe'l UK: dwel
párzási időszakexp
  1. breeding season
   USA: briː'dɪ·ŋ siː'zʌ·n UK: briːdɪŋ siːzn
türelmi időszakexp
  1. grace period
   USA: greɪ's pɪ'riː·ʌ·d UK: greɪs pɪərɪəd
vetési idő(szak)noun
  1. seed-time
   UK: siːdtaɪm
viszontagságos időszakexp
  1. storm and stress
   USA: stɔː'rm ʌ·nd stre's UK: stɔːm ənd stres
Report or add missing word to a dictionary...