COVID-19 Fight
igénybevételnoun
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
 1. techn
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
 2. techn
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. requisition
   USA: re"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: rekwɪzɪʃn
  1. drain
   USA: dreɪ'n UK: dreɪn
igénybevétele vmineknoun
  1. recourse
   USA: riː'kɔː·rs UK: rɪkɔːs
hatosági igénybevételnoun
  1. indent
   USA: ɪ"nde'nt UK: ɪndent
hatósági igénybevételnoun
  1. indent
   USA: ɪ"nde'nt UK: ɪndent
kiegészítő igénybevételnoun
 1. phys
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
megengedett igénybevételexp
  1. safe stress
   USA: seɪ'f stre's UK: seɪf stres
nyíró igénybevételv
 1. techn
  1. shear
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
túlzott igénybevételnoun
  1. informal inroad
   USA: ɪ'nroʊ"d UK: ɪnroʊd
nagy igénybevételnek kitett alkatrészek (EU)exp
nagy igénybevételnek kitett alkatrészek (PHARE)exp
  1. spare parts exposed to heavy duty use
   USA: spe'r pɔ'rts ɪ·kspoʊ'zd tʌ· he'viː· dyuː'tiː· yuː'z UK: speər pɑts ɪkspoʊzd tuː heviː djuːtiː juːz
külső erőforrások igénybevételenoun
  1. outsourcing
   USA: aʊ"tsɔː'rsɪ·ŋ
katonai célra való igénybevételnoun
  1. commandeering
   UK: kɔməndɪərɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...