COVID-19 Fight
39 matches in 8 dictionaries. Details
igazságosadj
  1. rightful
   USA: raɪ'tfʌ·l UK: raɪtfəl
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja.
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Aligha lennék igazságos iránta.
    1. I can hardly be just to him.
  1. judicial
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l UK: ʤuːdɪʃl
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Nem igazságos, hogy őt elengeditek, engem pedig nem!
    1. It's not fair that she's allowed to go and I'm not!
  1. evenhanded
   USA: iː·vʌ·nhæ'ndʌ·d UK: iːvnhændɪd
  1. even-handed
   USA: iː·vʌ·nhæ'ndʌ·d UK: iːvnhændɪd
  1. equitable
   USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l UK: ekwɪtəbl
igazságosanadv
  1. rightfully
   USA: raɪ'tfʌ·liː· UK: raɪtfəliː
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
igazságosan ítélv
  1. hold the scales even
   USA: hoʊ'ld ðiː· skeɪ'lz iː'vʌ·n UK: hoʊld ðiː skeɪlz iːvn
igazságosan osztozniexp
  1. share and share alike
   USA: ʃe'r ʌ·nd ʃe'r ʌ·laɪ'k UK: ʃeər ənd ʃeər əlaɪk
igazságos bíróexp
  1. upright judge
   USA: ʌ'praɪ"t ʤʌ'ʤ UK: ʌpraɪt ʤʌʤ
igazságos, elfogulatlan, pártatlanadj
  1. impartial
   USA: ɪ"mpɔ'rʃʌ·l UK: ɪmpɑʃl
igazságosságnoun
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. justice
   USA: ʤʌ'stʌ·s UK: ʤʌstɪs
igazságos; szőke, világosadj
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
igazságos volta vmineknoun
  1. justness
   UK: ʤʌstnəs
ahogy igazságosexp
  1. as is only fair
   USA: e'z ʌ·z oʊ'nliː· fe'r UK: əz ɪz oʊnliː feər
csak; igazságosadv
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A postás éppen most hozta meg a csomagot.
nem igazságosadj
  1. unfair
   USA: ɔː"nfe'r UK: ʌnfeər
hogy igazságosak legyünkexp
  1. in justice to sy
   USA: ɪ'n ʤʌ'stʌ·s tʌ· saɪ'
egyenletesen; igazságosanadv
  1. evenly
   USA: iː'vʌ·nliː· UK: iːvnliː
méltányos és igazságosexp
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
szigorú de igazságosexp
  1. strict but fair
   USA: strɪ'kt bʌ't fe'r UK: strɪkt bət feər
méltányosan és igazságosanexp
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
méltányos(an) és igazságos(an)/tisztességes(en)exp
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
igazságos3
  1. gerecht
   gə'rɛçt
  1. 6.3 billig
   'bɪlɪç
igazságosság1
 1. 29
  1. e Gerechtigkeit
   gə'rɛçtɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Gerechtigkeit
Report or add missing word to a dictionary...