COVID-19 Fight
32 matches in 8 dictionaries. Details
igazgatásnoun
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. administration
   USA: æ·dmɪ"nʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪnɪstreɪʃn
rossz igazgatásnoun
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
rendőri igazgatás alá helyezésnoun
 1. hist
  1. Irish proclamation
   USA: prɔ"klʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: prɔkləmeɪʃn
fogyasztási adók igazgatásav
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
közvetett adók igazgatásav
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE)exp
  1. framework agreement
   USA: freɪ'mwəː"k ʌ·griː'mʌ·nt UK: freɪmwəːk əgriːmənt
igazgatásnoun
  1. e Verwaltung
   fɛɐ'valtʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Verwaltungen
   1. genitiveForm:
   2. Verwaltung
  1. old Swiss e Pflege
   'pfleːgə
   1. genitiveForm:
   2. Pflege
  1. e Direktion
   dirɛk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Direktionen
   1. genitiveForm:
   2. Direktion
  1. e Administration
   atminɪstra'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Administrationen
   1. genitiveForm:
   2. Administration
igazgatásnoun
igazgatásiundef
igazgatásiadj
igazgatási és bírói szervezetundef
 1. középkor
  1. curia
   cúria
adminisztratív / igazgatási dolgozónoun
területi igazgatási központundef
 1. római jog
  1. curia
   cúria
egyházi lovagrendben a legkisebb igazgatási egység elöljárójaundef
a római birodalom négy igazgatási körzetének egyikeundef
 1. Diocletianus korában
igazgatásnoun
Report or add missing word to a dictionary...