COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
igyekezetnoun
  1. struggle
   USA: strʌ'gʌ·l UK: strʌgl
  1. striving
   USA: straɪ'vɪ·ŋ UK: straɪvɪŋ
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. endeavouring
   UK: ɪndevərɪŋ
  1. endeavour
   USA: e·nde'vəː· UK: ɪndevər
  1. endeavor
   USA: e·nde'vəː· UK: ɪndevər
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. old diligence
   USA: dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: dɪlɪʤəns
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
  1. Legfőbb igyekezetünk az, hogy titokban tartsuk a dolgot.
    1. Our first care has been to keep the matter secret.
igyekezettv
  1. strove
   USA: stroʊ'v UK: stroʊv
  1. striven
   USA: strɪ'vʌ·n UK: strɪvn
eröfeszités, igyekezetnoun
  1. effort
   USA: e'fəː·t UK: efət
szorgalom, igyekezetnoun
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
teljes igyekezetadj
minden igyekezete az, hogy megtegyeexp
  1. be bent on doing
   USA: biː· be'nt ɔ'n duː'ɪ·ŋ UK: biː bent ɔn duːɪŋ
kezét-lábát töri igyekezetébenv
  1. bend over backwards
   USA: be'nd oʊ'vəː· bæ'kwəː·dz UK: bend oʊvər bækwədz
Report or add missing word to a dictionary...