7 matches in 5 dictionaries. Details
józanságnoun
  1. soundness
   USA: saʊ'ndnʌ·s UK: saʊndnəs
  1. sobriety
   USA: sʌ·braɪ'ʌ·tiː· UK: səbraɪətiː
  1. soberness
   UK: soʊbənes
  1. sanity
   USA: sæ'nʌ·tiː· UK: sænɪtiː
  1. discrimination
   USA: dɪ"skrɪ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪskrɪmɪneɪʃn
józanságnoun
  1. e Prosa
   'proːzaː
   1. genitiveForm:
   2. Prosa
  1. e Besonnenheit
   1. genitiveForm:
   2. Besonnenheit
megõrzi a józanságátexp
józanságnoun
józanságundef
 1. minden értelemben, ahogy a magyarban használjuk
  1. raziocinio
   raziocínio
  1. filosofia
   filosofía
  1. literary contenutezza
józanságnoun
Report or add missing word to a dictionary...