COVID-19 Fight
118 matches in 8 dictionaries. Details
jogosadj
  1. rightful
   USA: raɪ'tfʌ·l UK: raɪtfəl
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
  1. legal
   USA: liː'gʌ·l UK: liːgl
  1. justifiable
   USA: ʤʌ'stʌ·faɪ"ʌ·bʌ·l UK: ʤʌstɪfaɪəbl
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Aligha lennék igazságos iránta.
    1. I can hardly be just to him.
jogosanadv
  1. rightly
   USA: raɪ'tliː· UK: raɪtliː
  1. rightfully
   USA: raɪ'tfʌ·liː· UK: raɪtfəliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
    1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
  2. Jól vagyok.
    1. I am all right.
  3. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
    1. Not all might be right between them.
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. deservedly
   USA: dʌ·zəː'vʌ·dliː· UK: dɪzəːvɪdliː
  1. de jure
   USA: dʌ· ʤʊ'r UK: diː ʤʊəriː
  1. by rights
   USA: baɪ' raɪ'ts UK: baɪ raɪts
  1. by right
   USA: baɪ' raɪ't UK: baɪ raɪt
jogosan bosszúállóadj
  1. avenging
   USA: ʌ·ve'nʤɪ·ŋ UK: əvenʤɪŋ
jogosan mondja hogyv
  1. be entitled to say that
   USA: biː· e·ntaɪ'tʌ·ld tʌ· seɪ' ðʌ·t UK: biː ɪntaɪtld tuː seɪ ðət
jogosan vagy jogtalanulexp
  1. rightly or wrongly
   USA: raɪ'tliː· əː· rɔː'ŋliː· UK: raɪtliː ɔːr rɔŋliː
jogos bosszút állv
  1. avenge
   USA: ʌ·ve'nʤ UK: əvenʤ
jogosítatlanadj
  1. unauthorized
   USA: ʌ·nɔː'θəː·aɪ"zd UK: ʌnɔːθəraɪzd
jogosítottnoun
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
jogosítványv
  1. license
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. licence
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. licence / driving -
   USA: laɪ'sʌ·ns draɪ'vɪ·ŋ UK: laɪsns draɪvɪŋ
  1. driving licence
   USA: draɪ'vɪ·ŋ laɪ'sʌ·ns UK: draɪvɪŋ laɪsns
  1. driver's license
   USA: draɪ'vəː·z laɪ'sʌ·ns UK: draɪvəz laɪsns
jogosítványt adexp
  1. grant a licence
   USA: græ'nt eɪ' laɪ'sʌ·ns UK: grɑnt eɪ laɪsns
jogositványt kérexp
  1. apply for a licence
   USA: ʌ·plaɪ' frəː· eɪ' laɪ'sʌ·ns UK: əplaɪ fəː eɪ laɪsns
jogosságnoun
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. justness
   UK: ʤʌstnəs
  1. equity
   USA: e'kwʌ·tiː· UK: ekwɪtiː
jogosulatlanadj
  1. unauthorized
   USA: ʌ·nɔː'θəː·aɪ"zd UK: ʌnɔːθəraɪzd
jogosulatlan mellékkeresetnoun
  1. job
   USA: ʤoʊ'b UK: ʤoʊb
jogosultadj
  1. obligee
   UK: ɔblɪʤiː
  1. entitled
   USA: e·ntaɪ'tʌ·ld UK: ɪntaɪtld
  1. eligible
   USA: e'lʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: elɪʤəbl
  1. Lényeges azonban azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek a kritériumok alapján jogosultnak tekinthetők.
    1. However, the number of firms potentially eligible under such criteria is relevant.
  1. authorized
   USA: ɔː'θəː·aɪ"zd UK: ɔːθəraɪzd
jogosultságnoun
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
  1. Sh title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
  1. entitlement
   USA: e·ntaɪ'tʌ·lmʌ·nt UK: ɪntaɪtlmənt
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
jogosultsággal bírv
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
jogosult (vmi megtételére)noun
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
jogosult vmi megtételérev
jogosult vmirev
Report or add missing word to a dictionary...