COVID-19 Fight
képességnoun
  1. talent
   USA: tæ'lʌ·nt UK: tælənt
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A matek meghaladja a képességeimet.
    1. Maths is a subject beyond the scope of my mind.
  2. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. might
   USA: maɪ't UK: maɪt
  1. Teljes erejéből húzta a szekeret.
    1. He pulled the cart with all his might.
  2. A jog ezúttal is az erőszak áldozatául esett.
    1. Once again right fell before might.
  1. gift
   USA: gɪ'ft UK: gɪft
  1. faculty
   USA: fæ'kʌ·ltiː· UK: fækltiː
  1. facility
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː· UK: fəsɪlɪtiː
  1. Döbbenetes a nyelvi képessége: minden évben megtanul egy új nyelvet.
    1. His facility for languages is astonishing: he learns a new language every year.
  1. informal dower
   USA: daʊ'r UK: daʊər
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
  1. capability
   USA: keɪ"pʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: keɪpəbɪlɪtiː
  1. figurative informal calibre
   UK: kælɪbər
  1. caliber
   USA: kæ'lʌ·bəː· UK: kælɪbə
  1. attainments
   UK: əteɪnmənts
  1. accomplishment
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃmʌ·nt UK: əkʌmplɪʃmənt
  1. ability
   USA: ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əbɪlɪtiː
képesség; (egyetemi) karnoun
  1. faculty
   USA: fæ'kʌ·ltiː· UK: fækltiː
képesség értékes dolgok találására (ott, ahol kevéssé valószínű)noun
  1. serendipity
   USA: se"rʌ·ndɪ'pʌ·tiː· UK: serəndɪpɪtiː
képességeknoun
  1. capabilities
   USA: keɪ"pʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: keɪpəbɪlɪtɪz
képességhiánynoun
  1. inability
   USA: ɪ"nʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪnəbɪlɪtiː
képességvizsgálatnoun
  1. mental test
   USA: me'ntʌ·l te'st UK: mentl test
alkalmazkodó képességnoun
  1. informal buoyancy
   USA: bɔɪ'ʌ·nsiː· UK: bɔɪənsiː
áteresztő képességnoun
  1. transmissivity
   UK: trænzmɪsəbɪlɪtiː
  1. perviousness
   UK: pəːvjəsnes
  1. permeability
   USA: pəː·miː·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: pəːmjəbɪlɪtiː
drámaírói képességnoun
  1. stagecraft
   USA: steɪ'ʤkræ"ft UK: steɪʤkrɑft
együttműködési képességnoun
ellenálló képességnoun
  1. resistivity
   UK: rezɪstɪvɪtiː
 1. biol
  1. fastness
   USA: fæ'stnʌ·s UK: fɑstnəs
értelmi képességnoun
  1. understanding
   USA: ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: ʌndəstændɪŋ
érvényesülési képességnoun
  1. it
   USA: ʌ·t UK: ɪt
érzékelő képességnoun
  1. sense
   USA: se'ns UK: sens
gondolkodási képességnoun
  1. reflectiveness
   UK: rɪflektɪvnəs
immunizáló képességexp
  1. immunological power
   USA: ɪ"myuː·nʌ·lɔ'ʤɪ·kʌ·l paʊ'əː·
  1. immunizing power
   USA: ɪ'myʌ·naɪ"zɪ·ŋ paʊ'əː· UK: ɪmjʊnaɪzɪŋ paʊər
kezdeményező képességnoun
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. A Tanács a Bíróság elnökének kezdeményezése alapján jár el.
    1. The Council shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.
különleges képességnoun
  1. talent
   USA: tæ'lʌ·nt UK: tælənt
látnoki képességnoun
  1. clairvoyance
   USA: kle·rvɔɪ'ʌ·ns UK: kleəvɔɪəns
megőrző képességnoun
  1. retentiveness
   UK: rɪtentɪvnəs
Report or add missing word to a dictionary...