COVID-19 Fight
188 matches in 9 dictionaries.
találós kérdés1
  1. s Rätsel
   1. pluralForm:
   2. Rätsel
   1. genitiveForm:
   2. Rätsels
vitás kérdés1
élet-halál kérdése13
  1. nun gilt es das Leben
   'nuːn 'gɪlt 'ɛs 'das 'leːbən
egyetértettünk ebben a kérdésben13
engedjen meg egy kérdést13
kérdéseket tesz felv
kérdésesadj
kényes kérdésexp
lelkiismereti kérdésnoun
találós kérdésnoun
kitér a kérdés előlv
kérdésundef
vitás kérdésundef
kérdésundef
  1. literary quistione
  1. literary interpellanza
  1. old literary domandita
  1. old literary dimandita
   dimándita
kérdésnoun
kérdések özöneundef
kérdésesundef
  1. rare questionabile
   questionábile
  1. problematico
   problemático
Report or add missing word to a dictionary...